Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

4.4.18

Cerita Pengalaman Pribadi Liburan di Rumah dalam Bahasa Jawa 2018

Yuk simak cerita pengalaman pribadi liburan di rumah bahasa jawa di bawah ini. Meski tidak semenarik liburan teman-teman ke objek wisata, namun mengisi waktu liburan sekolah dengan kegiatan di rumah ternyata menyenangkan juga. Berikut ceritanya yang dikemas dalam bahasa jawa.

Ing kala liburan udhar 4 April ngantos 7 April 2018 kula namung ing griya , saleresipun, liburan sekolah mboten kedah dipuntumindakake kaliyan kesah datheng njawi kitha uga nekani macem-macem objek wisata. Senajan mboten tindak wonten objek wisata, nanging, ampun kuwatos, jebulna griya saged dados panggen ngenakaken lebet ngisi liburan sekolah. Temtu kamawon, liburan ing griya langkung irit amargi mboten medhalake kathah artha amerga pancen ing kala liburan taun niki pancen mboten enten rencana konjuk kesah datheng njawi griya .

cerita pengalaman pribadi liburan di rumah bahasa jawa

Benten kaliyan kanca kanca kula ingkang kesah datheng njawi kitha utawi berekreasi . Nanging ing griya kula tetep mbiantu kakang, kajawi mengisi wanci luang ugi sanguh ngentengaken padamelan kakang . Menawi sampun rampung biyasanipun kula madosi hiburan konjuk ngisi liburan niki.
Waos Ugo >>> Cerita Bahasa Jawa Tema Pendidikan
Pancen saktenane kesel, biyasanipun hiburan ingkang kula tumindakake yaiku ningali tv , njelajah donya maya kagem nambah ilmu. Kajawi mbiantu kakang, kula ugi ngresikaken prabot uga atribut sekolah kados misuh kaos suku , misuh sepatu , misuh tas , dasi , topi uga sanesipun dadosipun pancen mboten kathah ingkang kula tumindakake ing griya , nanging sambotenipun punika sanguh ngisi liburan kula menika .

Liburan sekolah 4 dinten punika kaliyan macem-macem aktifitas, apamaneh liburan niki kula isi kaliyan aktifitas ingkang nggina uga dadosaken kula langkung semangat. Kegiatan ingkang kula tumindakake punika yaiku mbiantu kakang ing griya kaliyan cara punika insyaallah mbiantu ngentengaken padamelan kakang, nyapu ,mengepel, mbantu mangsak ing dapur konjuk sarapan enjang , tedha siyang , lan sanes-sanesipun.

Kajawi punika ,kula ugi nindakaken kegiatan ingkang pancen dados jejibahan kula ing griya . Kados misuh pakian piyambak ingkang sampun numpuk salebetipun seminggu dereng ing wisuh dipunminggah misuh seragam sekolah . Senajan keraos awrat, nanging niki dadosaken kula mandiri uga disiplin lebet nglampahaken kegesangan menika.
Waos Ugo >>> Dongeng Bahasa Jawa: Raja Kang Wicaksana
Jejibahan – jejibahan ingkang dipunsukani dening para guru saben mripat piwulang lah ingkang kedah dipunnyambut damelaken ingkang pancen dados kewajiban kunjuk para pelajar .nanging mboten salajeng jejibahan ingkang kula nyambut damelaken saged rampung kanthi sae , enten kamawon jejibahan ingkang mboten rampung amargi kula kadang remen keturon. Kajawi punika ugi, menawi enten wanci luang kula berrefresing , dipunantawisipun , kula ningali televisi , dolanan sareng keponakan kula biyasanipun kula dolanan kaliyan adhi kula kados ndhereki kajeng rayi kula, nggojek kaliyan rayi kula.

Bagaimana liburan sekolah teman-teman tahun ini? Apakah lebih asik dibandingkan cerita pengalaman pribadi liburan di rumah bahasa jawa yang saya tuliskan di atas?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Pengalaman Pribadi Liburan di Rumah dalam Bahasa Jawa 2018