Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

10.8.17

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kain Batik 2018

Artikel bahasa jawa tentang batik – Diresmeke dadi warisan budaya khas Indonesia udhar 2 Oktober 2009, bathik saiki nduweni panggon dhewe linuwih ing nusantara. Ora mung diminati saka tiyang sepuh, bathik uga saiki dadi salah siji trend kanggo cah enom. Luwih-luwih kanthi perkembangan model kelambi bathik sing soyo trendi lan meloni model fashion anyar, kajaba njunjung aji budaya kanthi nganggo bathik uga ora kalah fashionable.

artikel bahasa jawa tentang batik

ning awake dhewe dadi “panduwe” kebudayan bathik temtu kudu luwih ngerti babagan seluk beluk lan aneka cam jenis bathik. amerga sanajan bathik khas Indonesia, ning neng Indonesia dhewe bathik nduweni akeh jenise. Anyak saka sing regane rong puluh ewunan, nganti sing regane atusan yuta. Pengen ngerti apa wae jenis bathik neng Indonesia? iki lima diantarane.

1. Batik Sekar jagad 

Sabenere neng Indonesia saben daerah hampir nduweni ciri khas bathik dhewe-dhewe, ning dikene panulis mung ngepati beberapa bathik wae sing dianggep paling populer lan kwalitase apik. Jenis bathik Indonesia sing pisan dheweke bathik motif sekar jagad, bathik iki ngrupakne bathik khas daerah Jawa khususe Yogyakarta. jarwa saka bathik sekar jagad dheweke kayon lan kebecikan, hal kuwi nunjukan pesona kebecikan bathik sekar jagad kanggo sing ndelenge.

kajaba jarwa kesebut, jarwa sekar jagad uga nduwe jarwa pulau-pulau, amerga sekar jagad asale saka basa Jawa yaiku “kar jagad” sing artine peta donya.

2. Bathik pekalongan 

Dadi ikon bathik Indonesia, kutha pekalongan nyat dikenal dadi pusere bathik neng Indonesia sing nduweni motif becik. Motif bathik pekalongan kakeh nggambarke babagan kewan lan taneman, lan neng dominasi gambar tuwuh-tuwuhan. Beberapa bathik neng pekalongan dipengaruhi kanthi budaya-budaya liya, hal kuwi diamergakne amarga lokasi pekalongan sing ana ing pantura jalur ketekan para pandagang lan bakul saka njaba.

3. Bathik mega mendung 

Jenis bathik Indonesia sabanjure dheweke bathik mega mendung khas Cirebon. Karan bathik mega mendung amarga motif lan corak bathik iki madha rupani mega mendung utawa mendung mendung. Werna sing nyolok saka bathik mega mendung dheweke biru enom, biru segara, ijo tuwa, abang tuwa lan dadine.

4. Bathik solo 

Kajaba Pekalongan, cirebon lan Yogyakarta, salah siji kutha sing nduweni bathik khas sing kenal becik dheweke bathik motif Solo. Ciri sing nyolok saka bathik solo dheweke wernane sing kecoklatan sing mendominasi. Motif bathik Solo sing dikenal uga kanthi bathik sogan nggunakne pamerna alami, filosofi corak bathik Solo dheweke nggambarke kali bengawan sing nyenengna.

5. Bathik corak Walanda 

Jenis bathik Indoneisa sing kelima iki ngrupakne jenis bathik paling arang neng Indonesia, konon mung beberapa wae neng produksi lan mung dipek saka para kolektor. Bahkan nek bathik corak Walanda ana ing tangan kolektor njaba negeri mula kudu dijupuk meneh menyang Indonesia. Rega bathik corak Walanda iki regane mencapai satus yuta, lan regane bisa luwih larang nek wis mlebu menyang balai lelang.

Kuwi lima jenis bathik Indonesia sing paling populer lan paling larang. Kajaba lima jenis bathik kesebut, isih akeh meneh jenis bathik neng kabeh pelosok lemah banyu. Dadi warisan budaya sing pangaji banget temtu awake dhewe kudu bangga lan njaga bathik. Artikel bahasa jawa tentang batik.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Tentang Kain Batik 2018