Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

1.8.17

Artikel Bahasa Jawa Manfaat Daun Sirih/ Suroh Bagi Kesehatan

Artikel bahasa jawa daun suroh - Sinten ingkang mboten tepang kaliyan suruh? Saking simbah-simbah kita sedaya tiyang indonesia kaliyan budaya “ninang suruh” piyambak nggadhahi kathah jenis. Enten suruh abrit, ijo, uga cemeng. Masing-masing kagungan gina benten. Sami rupi nanging mboten sami. Suruh piyambak sampun dangu panitados dening para leluhur kita sedaya konjuk dipundadosaken panjampen alternatif ingkang sanguh konjuk samukawis jenis sesakit. Niki ugia ingkang nyiptake budaya “nyirih” punika piyambak konjuk ngiyataken untu uga gusi.

Caranipun yaiku kaliyan nyampur godong suruh, apu, kapulaga, jambe, uga gambir. Lajeng, sedayanipun digulung ing godong suruh uga dipungilut utawi digosokkan ing untu ngantos werni untu berubah. Saksampune punika, kemu kaliyan toya uga dipunbucal. Pikantukipun yaiku untu uga gusi ingkang sae kondisine. Padahal wanci zaman riyen dereng enten prabot modern kados sakmenika.

artikel bahasa jawa daun sirih suroh

Bedan mendasar saking suruh-suruh ingkang tepang dados taneman rambat kesebat yaiku werni godong. Suruh abrit nggadhahi werni godong ingkang kabritan. Sementara suruh ijo nggadhahi werni godong ingkang ijo segar. Sementara suruh cemeng nggadhahi werni godong ingkang kecemengan. Ing antawis ketelu jenis suruh kesebat, enten kalih ingkang paling populer. Kaping kalih ingkang populer punika yaiku gina godong suruh ijo uga abrit. Ing artikel niki badhe dipunrembag kalih jenis suruh kamawon: suruh ijo uga suruh abrit.

Khasiat uga gina godong suruh ijo 

Godong suruh ijo nggadhahi werni ijo enem pajar. Suruh ijo tepang kaliyan nami latin piper betle, linn.. Suruh ijo klebet lebet keluarga piperaceae. Suruh ijo biyasa merambat ing taneman benten. Nanging, suruh ijo ugi sanguh merambat ing siti. Suruh ijo sugih badhe kandungan lisah atsiri, fenil propana, estragol, kavicol, hidroksikavicol, kavibetol, caryophyllene, allylpyrokatekol, cyneole, cadinene, tanin, diastase, pejah, terpennena, seskuiterpena, uga gendhis. Kandungan lisah atsiri ing suruh ijo niki kalih beberapa ing antawisipun dadosaken suruh ijo dados salah satunggal antijamur ingkang sae.
Suruh ijo nggadhahi gina dados punika:

 1. Njampeni sakit untu 
 2. Njampeni gusi bengkak 
 3. Jampi semprot hama 
 4. Njampeni sariawan 
 5. Ngicalaken ambet lesan mboten eca 
 6. Njampeni demam berdarah 
 7. Ngalncarake haid 
 8. Ngicalaken ambet badan 
 9. Njampeni eksim uga sesakit cucal 
 10. Ngendelaken mimisan 
 11. Ngresikaken mripat 
 12. Njampeni diare 
 13. Mengibati asma 
 14. Njampeni radang tenggorokan 
 15. Njampeni tatu besem 
 16. Mengusir serangga 
 17. Ngalonaken panyepuhan amargi kandungan antioksidan 
 18. Nginggili sembelit 
 19. Ngirangi peradangan 
 20. Nginggili masalah pangambekanan 
 21. Njampeni watuk 
 22. Njampeni sakit geger 
 23. Ngicalaken jerawat uga bekas tatu 

Khasiat godong suruh ijo uga abrit dinten niki sampun berkembang dados salah satunggal jampi alternatif uga herbal ingkang diolah komersil lebet bentuk botolan. Nanging tetap kamawon, godong suruh ingkang sampun diolah kesebat nggadhahi beberapa pangapesanipun. Pangapesanipun kesebat ing antawisipun yaiku menawi godong suruh ingkang diolah sanjang awis uga taksih bercampur kaliyan bahan kimia sanesipun. Alhasil, ekstrak suruh salebet saben botolnya langkung sekedhik.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Manfaat Daun Sirih/ Suroh Bagi Kesehatan