Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

18.4.17

Tips Menghadapi Bulan Ramadhan dalam Bahasa jawa

Berikut ini artikel bahasa jawa dengan judul tips menghadapi bulan ramadhan. dalam ulasan berikut akan dipaparkan mengenai cara menghadapi bulan suci ramadhan 1438 H mulai dari meningkatkan niat hingga cara mengatur keuangan keluarga selama bulan ramadhan. Selamat menyimak.

Pasa yaiku salah siji ibadah sing wajib dilakoke kabeh umat muslim sajrone  wulan ramadhan. Nglakoni Pasa ramadhan kudu diniati kanthi becik lan diadhepi kanggo ngentuk berkah lan Ridha Allah SWT. Kajaba nglakoni Pasa dadi ibadah wajib, nglakoni ibadah liyane kaya sholat wajib, sholat tarawih, maca al-qur’an lan liya dadine uga kudu ditingkatke sajrone wulan suci. Artine, ngadepi wulan Pasa utawa wulan ramadhan kudu disiapake. iki tips sing butuh diterapke ing ngadepi momen Pasa neng wulan suci:

Tips Menghadapi Bulan Ramadhan dalam Bahasa jawa
Simak Juga: Biografi RA Kartini Bahasa Jawa

1. Merenung Lan Ningkatake Niat Ngadepi Wulan Ramadhan

Merenung lan ningkatake  niat kanggo nglakoni saben kegiatan ibadah neng wulan ramadhan kaya Pasa, sholat, sedekah lan liya-liya penting lan kudu ditanemake  kawi adoh-adoh dina sadurung wulan Pasa tiba. Ningkatake  niat sing becik kanggo nglakoni ibadah neng wulan suci dadi modal lan motivasi sing kudu ditanemake  kawit saiki supaya aktivitas ibadah sing bakal  keliwatan isa mlaku kanthi lancar. Tambah gedhe niat sing diduweni kanggo nglakoni aktivitas ibadah, mula prosese bakal  digampangna.

2. Gunakne Kesempatan Lan Dandani Ibadah Saka Taun Sadurunge.

Ora kabeh wong entuk kesempatan sing padha kanggo ngadepi wulan Pasa. Ora ana sing reti  apa awake dhewe isih diwenehna kesempatan kanggo ngadepi Pasa ramadhan neng taun sabanjure. Mula saka kuwi, ningkatake  tekad kanggo dandani ibadah Pasa saka taun-taun sadurunge penting banget supaya kesempatan  saking Allah SWT  ora sia-sia. Kajaba fokus kanthi ibadah Pasa, nyempurnakake  ibadah lan amalan liyane uga kudu dilakoke supaya oleh Ridha saking Allah SWT.

3. Nabung Kanggo Ngebaki Kebutuhan Lan Ibadah.

Kaya sing awake dhewe ngerteni , ana segudang kebutuhan sing dibutuhake kanggo ngadepi wulan Pasa lan badhan. Amarga kuwi nabung kudu dilakoke kanggo ngebaki kebutuhan sing diperluke. Kajaba mentingke kebutuhan pribadi kanggo ngadepi wulan Pasa, nabung uga dilakoke kanggo menuhi kewajiban ngibadah kaya zakat lan akeh sodakoh. Perkara iki uga kudu dilakoke dadine ibadah tambah pepak. Kanthi ngono, kesempatan ngadepi wulan Pasa entuk digunakne kanthi sabecik-becike. Kejaba disiapake, duit ugo perlu diatur supaya ekonomi keluarga ora kebobolan tekane bakda riyaya. Kui kabeh perlu anane cara ngatur duwit sajroning wulan pasa utama bahasa indonesianya “cara mengatur keuangan keluarga selama bulan ramadhan”.

Njagakne kondisi fisik, mental lan materi kanggo ngadepi aktivitas ibadah neng wulan ramadhan penting banget supaya kabeh kegiatan sing dilakoke isoh mlaku kanthi becik. Nglakoke ibadah neng wulan Pasa ramadhan dadi kewajiban uga dilakoke kanggo golek pahala lan Ridha Allah SWT kanggo  bekal kuripan sing bakal  keliwatan neng akhirat mengko. Mila menika, ayo pada manfaatke kesempatan ing ngadepi ibadah neng wulan suci kanthi niat sing kuwat, tekad ibadah sing becik uga upaya sing maksimal.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Tips Menghadapi Bulan Ramadhan dalam Bahasa jawa