Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

30.4.17

Cerita Bahasa Jawa Tentang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2018)

Cerita Bahasa Jawa Hari Pendidikan Nasional 2018 - Saben udhar 2 Mei Bangsa Indonesia mengeti Hari Pendidikan Nasional utawi langkung dipuntepang kaliyan singkatan HARDIKNAS. Dinten niki ngleresi kaliyan kelairan sosok pejuang bangsa nun injin Ki Hadjar Dewantara ingkang memperjuangkan nasib rakyat pribumi supados angsal pamucalan ingkang prayogi.

Ing kala punika nalika masa penjajahan pamerentahan kolonial Walandi ing Indonesia, enten keyektosan menawi namung piyambake sedaya turun Walandi uga tiyang sugih kamawon ingkang sanguh ndening pamucalan, sawegaken rakyat pribumi sengaja dipunsupadosaken buta aksara uga mboten sanguh ngenal pamucalan.

Cobi sami kita bayangke menawi pamucalan mboten diperjuangke kala punika mila sampun saged dipunmestikaken Indonesia mboten saget majeng uga berkembang perekonomianipun kados ingkang kita sedaya raosaken kala niki.

Cerita Bahasa Jawa Tentang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2017)

Sejarah Hari Pendidikan Nasional dalam Bahasa Jawa

Pahlawan ingkang memperjuangke pamucalan nasional yaiku Ki Hadjar Dewantara lair ing Yogyakarta ing udhar 2 Mei 1889 kaliyan nami sejatos Raden Mas Soewardi Soeryaningrat asalipun saking turun keraton Yogyakarta.

Piyambakipun mengecam pamucalan ing Sekolah Dasar ELS, uga nglajengaken datheng sekolah Walandi ingkang nduwe nami STOVIA utawi Sekolah Dokter Bumiputera nanging mboten ngantos lulus amargi gerah.

Jenjang karir piyambakipun nate nyambut damel dados wartawan ing pinten-pinten panggen yaiku Midden Java, Sedyotomo, Oetoesan Hindia, De Express, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer uga Poesara.

Ing kala Kabinet setunggal Republik Indonesia, piyambakipun diangkat dados Menteri Pendidikan uga angsal anugerah gelar Doktor kebesaran Doctor Honoris Causa, Dr.H.C. saking Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ing taun 1957.

Salah satunggal Filosofi uga pikantuk karya piyambakipun kados kutipan ukara “Tut Wuri Hadayani” ingkang nggadhahi artos “ing wingking maringi surungan” jarwi saking ukara niki dipundadosaken motto uga slogan pamucalan mawi dados landasan lebet saperlu majengaken pamucalan ing Indonesia.

Piyambakipun tilar danya ing umur 70 taun tepatipun ing udhar 26 April 1959, berkat upados nyambut damel uga jasanipun lebet saperlu merintis pamucalan ing Indonesia, piyambakipun dinobatkan dados Bapak Pendidikan Nasional Indonesia inggil dasar serat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 taun 1959 ing udhar 28 November 1959, uga dinten lahiripun ditetapaken dados Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Waos Uga: Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan Kelas 6 Terbaru.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Bahasa Jawa Tentang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2018)