Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

29.3.16

Berita Banjir Pangkalpinang dalam Bahasa Jawa Maret

Berita Banjir Bahasa Jawa Maret  – Banjir sing kedadean ing Pulau Bangka khususe ana Pangkalpinang jebulna sangking dening pemanasan global. Pemanasan global niki ndamel debit toya segara nginggil.

Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mertelakaken inggilipun toya seganten ndamel tekanan toya ing nyuwanten uga lepen dados mboten kendhali. Apal maneh ing daerah ingkang celak kaliyan seganten criyosipun badhe mbebayani sanget.
berita-banjir-pangkalpinang-bahasa-jawa-maret-2016
Baca Juga: Pawarta Bahasa Jawa Kecelakaan Maut di Surabaya
"Bena niki salah satunggalipun akibat pengaruh pemanasan global, ndamel toya seganten nginggil, pawingkingipun enten tekanan ing lepen uga segara, tentu kemawon niki ngewrat toya ing lepen nginggil apamaneh amargi sidemen," tembung Ratno.

Curah jawah ingkang inggil, lajeng Retno ndamel toya mboten saged ngalir datheng segara amargi toya seganten ndherek nyakaken. Pawingkingipun, toya jawah ingkang mboten saged ditampung ing lepen uga dialiran toya mbludak ngantos datheng pangawisan.

"Menawi jawah tetep mandhap bena badhe kedadosan, pamerentah kedah ngabah gelis, amargi toya ingkang datheng mboten sanguh ditampung wonten lepen ingkang sedimene inggil, dipunminggah toya seganten ingkang ndherek nyakaken," criyosipun.

Pirang-pirang titik bena ing Ibukota Provinsi Babel, wonten ing dhusun Bintang, jalan Balai, pasar induk, pasir putih, radin Jenderal Sudirman uga ing lawang toya.

Ruas radin ing Pangkalpinang mboten saged kelangkungan. Konjuk nuju daerah air hitam uga Semabung, masyarakat saged lewat radin alternatif sanesipun.

Radin alternatif enten ing daerah Pangkalbalam, langkung Ketapang. Radin niki mboten kenging bena uga saged kelangkungan dening tumpakan montor roda kalih uga sekawan. Berita banjir bahasa jawa Maret .

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Berita Banjir Pangkalpinang dalam Bahasa Jawa Maret