Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

11.2.16

Berita Terbaru Bahasa Jawa, Kecelakaan Truk dan Honda Jazz di Gunungkidul

Berita terbaru bahasa jawa, kecelakaan Truk dan Honda Jazz di Gunungkidul– Kacelakan tunggal kedadosan ing Padukuhan Sambirejo Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul dina Kemis sonten (11/02/2016). Setunggal truk ngguling ngantos ngembruki griya Rusmadi, warga Sapanggen.

Saking Informasi ingkang dipunklempak, truk dump ingkang dipunlakokaken dening Irwan warga Kenteng, Ponjong punika mlaku alon badhe ndugeke watu keprus datheng griya Rusmadi. Nanging dereng ngantos plataran, radin setapak cor blok ingkang dilewati truk malah ambles lan ngakibatake truk ngguling uga ngembruki griya.

kecelakaan-honda-jazz
Baca Juga: Teks Berita Singkat Tentang Banjir
"Kedadosanipun sekitar gebug 15.00 WIB kala jawah. Dumadakan truk mot watu ngguling ngembruki tembok kamar griya ngajeng. Truk e ugi risak lumayan," tembung Mini, warga sapanggen.

Amergo kedadosan kesebat ngantos surup truk kesebat dereng saget dievakuasi. Amergi badan truk gejepit antawis pundhak radin uga bangunan griya. Rencanane proses evakuasi badhe dilanjutaken sesuk esuk.

"Mbokmenawi benjing enjing warga sapanggen badhe gotong royong ndherek mbiantu evakuasi. sakmenika kamawon taksih kathah warga ingkang ningali," Sanjangipun.
Baca Juga: Pawarta Bahasa Jawa Kecelakaan Maut di Surabaya
Sawentara menika wonten dinten sakderengipun kecelakaan ugi kedadosan wonten jalan Wonosari - Nglipar, tepate ing Jeruksari, Wonosari, dinten Selasa dalu (09/02/2016). Kalih tumpakan ingkang kacelakaan yaiku sepeda montor Yamaha Vega lan mobil Honda Jazz ngalami risak parah. Sopir montor, Nanang Setiawan umur 20 taun untung sanget, senaos montoripun remuk, piyambakipun namung ngalami tatu cilik.

Miturut Informasi, kecelakaan kedean sekitar gebug 19.30 WIB. Kala punika Nanang nitih montor kanthi banter saking arah Budegan (ler) menuju arah Wonosari (kidul). Dugi ing lokasi kedadean, piyambakipun mboten ningali enten mobil Honda Jazz kagungan Dwi Retno Wahyuningsih, warga Purwosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari saweg parkir ing pinggir radin. Antawis ingkang sampun cekap celak ndamel kacelakan.

Montor nabrak mobil honda jazz kanthi banter. Pawingkingipun saget ditebak, kekalih tumpakan menika ngalami karisakan. Montor Yamaha Vega ingkang taksih kinyis-kinyis remuk, paling utami ing ngajengan. Mekaten ugi kaliyan mobil Honda Jazz, kunjukan bumper lan bodi kiwa ngajeng remuk ugi. Parahe karisakan ndamel mobil kedah diderek kagem dievakuasi saking lokasi kedadean kacelakan. Berita Terbaru Bahasa Jawa, Kecelakaan Truk dan Honda Jazz di Gunungkidul.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Berita Terbaru Bahasa Jawa, Kecelakaan Truk dan Honda Jazz di Gunungkidul