Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

14.1.16

Pidato Bahasa Jawa Halus Tentang Cinta Tanah Air

Sesorah dengan tema cinta tanah air yang satu ini merupakan sebuah pidato bahasa jawa berisikan ajakan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air kita yakni Indonesia. Pidato ini sangat cocok disampaikan pada acara peringatan hari besar nasional seperti hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan Indonesia, hari tritura, hari peringatan pembelaan tanah air, peringatan serangan umum 1 maret, dan lain sebagainya. Untuk itu silahkan teman-teman sesuaikan contoh pidato jawa halus tentang cinta tanah air di bawah ini.

Dalam penyampaian pembukaan teman-teman bisa mencari yang sekiranya cocok dengan acara serta audiens atau tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut, silahkan cari melalui contoh teks pidato bahasa jawa pengetan hari sumpah pemuda.

pidato-bahasa-jawa-halus-cinta-tanah-air

Setelah penyampaian salam pembukaan berikutnya adalah penyampaian isi dari pidato yang bertemakan kecintaan terhadap tanah air, adapun isi sesorah tersebut dapat kita sampaikan sebagai berikut.

Sagung para rawuh ingkan sinuba ing pakurmatan,
Saklajenganipun keparenga kawula kanthi lembah manah ngaturaken satunggaling sesorah kanthi irah-irah cinta tanah air.

Cinta tanah air yaiku pangraos ingkang timbul saking lebet manah sanubari satiyang warga nagari, konjuk ngenger, ngingah, labet, melindungi tanah air saking samukawis ancaman uga pambengan.

Definisi benten ngginemaken menawi raos cinta tanah air yaiku raos kebanggaan, raos nggadhahi, raos ngaosi, uga loyalitas ingkang dipungadahi dening saben individu ing nagari panggen piyambakipun tilar ingkang pangilon saking pandamel labet tanah airipun, njagi uga melindungi nagari, rela nglabeti demi kewigaten bangsa uga nagarinipun, nresnani adat utawi budaya ingkang enten kaliyan nglestantunaken alam uga lingkungan sekitar.

Dados satiyang pelajar kita sedaya tetap saged nunjukaken sikap tresna dateng negari yaiku dipunantawisipun; sinau kaliyan tlaten ngantos kita sedaya ugi saged ndherek ngenger uga mungu negera kita sedaya kajengipun mboten kentun saking bangsa sanes.

Sikap cinta tanah air saged diwujudken lebet macem-macem bentuk, antawisipun ngingah palih setunggalan uga kesetunggalan uga nyumbangaken pangasumerepan uga keterampilan ingkang dipun gadhahi konjuk mungu nagari.

Bapak Ibu Guru ingkang kimurmatan saha kanca-kanca ingkan bagya mulya,

Sakmenika kita sedaya sampun wonten ing masa kemerdekaan. kita sedaya mboten ing tuntut nggelung senjata uga majeng ing nguga perang.

Nanging, betah kita emuti menawi nagari kesetunggalan Republik Indonesia tetep sowani rongrongan uga ancaman. Sarehdenten punika, kita sedaya kedah jagi sowani samukawis bentuk rongrongan uga ancaman demi kewigaten bangsa uga nagari Republik Indonesia.

Sagung para rawuh ingakan banya mulyo,

Lumataring atur wonten kasempatan menika, kawula mboten kendel-kendel ngemutaken raus cinta tanah air sae tumrap pribadi kula piyanmbak saha para rawuh sedaya.

Kanthi anggadahi raos cinta tanah air menika kawula yakin bangsa Indonesia tercinta bakal dados satunggaling bangsa ingkang anggadahi kepribadian unggul saha penduduk ingkang njunjung nilai-nilai kebangsaan.

Kanthi mekaten, negari kita mboten gampil dipun adu domba, mboten gampil nampi kabudayan sanes ingkang sebrangan kaliyan keyakinan warga negara Indonesia sedaya.

Pungkasaning atur, mekaten ingkang saget kawula aturaken kathah kelepatanipun saestu kawula nyuwun agungeg samudra pangaksami.

Bilahittaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum WR. WB.

Selain dapat kita sampaikan dalam acara hari besar nasional contoh pidato bahasa jawa halus tentang cinta tanah air di atas juga bisa kita sampaikan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Semoga coretan kecil di atas bemanfaat untuk kita semua dan jangan lupa baca juga sesorah bahasa jawa singkat tema pendidikan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Halus Tentang Cinta Tanah Air