Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

31.1.16

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah

Pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah salah satunyanya ialah mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Di bawah ini merupakan artikel tentang kesehatan berbahasa jawa yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk membuat artikel basa jawa tema kesehatan, kebersihan, dan pendidikan. Selamat menyimak.

Nepangaken donya kesarasan ing lare-lare sekolah, prayogi mboten rekaos amargi umumipun saben sekolah sampun nggadhahi upados kesarasan sekolah utawai Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

perilaku-hidup-sehat-di-sekolah-bahasa-jawa

Pangertosan UKS yaiku upados konjuk mbina uga ngembangaken kabiyasan mawi pandamel gesang saras ing pamawi wucal umur sekolah ingkang dipuntumindakake kanthi terpadu. Salebet Undang Undang Nomer tigangndasa enem (36) taun kalihewu sanga (2009) pasal pitung ndasa sanga (79) babagan kesarasan, ditegeske menawi ”Kesehatan Sekolah” dipunwontenaken konjuk ningkataken kesagedan gesang saras pamawi wucal lebet lingkungan gesang saras dadosipun pamawi wucal saged sinau, tuwuh uga berkembang kanthi sae uga sainggil-inggilipun sahingga saged dados sumber daya manusia ingkang nduwe kwalitas sae ugi.

UKS nduwe tujuan konjuk ningkataken pamucalan uga prestasi sinau siswa kaliyan ningkataken pandamel gesang resik uga saras mawi derajat kesarasan siswa uga nyiptakaken lingkungan ingkang saras, sahingga ndadosaken perkembangan ingkang harmonis uga maksimal lebet saperlu mbentuk manungsa Indonesia ingkang sadar urip resik lan saras.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah 

Lingkup uga tujuan UKS mboten benten ngarahaken gesang kanthi kabiyasan resik uga saras ing sekolahan. Wondene gesang resik lan sehat wonten lingkungan sekolah saged dipun awiti saking nyuci asta kaliyan toya ingkang ngalir uga ngangge sabun, Dahar jajanan saras wonten kantin sekolah,  Ngginakaken jamban ingkang resik uga saras, Olahraga ingkang teratur uga saprayogane, mboten ngeses ing sekolah, lan mbucal sampah ing panggenipun.

Kanthi perilaku gesang resik uga saras dikarepake lingkungan sekolah dados satunggaling lingkungan pawiyatan ingkan asri kagem pasinaon saben dinten.

Kajaba menika perilaku gesang resik lan saras ugo saget mbiyasakaken murid utawa siswa kaliyan kabiyasan gesang ingkang saras sae wonten lingkungan sekolah, keluarga, ugi lingkungan masyarakat wonten pundi kemawon.

Perilaku gesang ingkang saras ugi saget nglatih disiplin saben-saben murid sahingga kabiasan menika tuwuh dados karakteripun ing manah.

Semoga contoh artikel perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah yang telah disampaikan dalam bahasa jawa di atas dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dalam membuat artikle serupa baik dalam tema pendidikan, kesehatan, maupun kebersihan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah