Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

7.1.16

Laporan Kegiatan Bahasa Jawa

Laporan kegiatan bahasa jawa merupakan sebuah uraian laporan yang biasanya dibuat oleh seorang murid untuk tugas sekolah. Dalam pembuatannya antara satu dan lainnya tentu akan berbeda karena tergantung aktivitas apa yang dialaminya masing-masing. Siapapun dan dimanapun pasti memiliki kegiatan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Di bawah ini merupakan sebuah contoh cerita lapora kegiatan satu hari yang biasa dilakukan seorang siswa.

Saben dina aku biyasane tangi esuk. Aku biyasane tangi jam 04.30 banjur ngrapeke paturonku mulai seko sprei, nglempit selimut ugo mapanke bantal guling.
laporan-kegiatan-bahasa-jawa
Baca Juga: Cerita Bahasa Jawa Tema Pendidikan
Sakwise kuwi aku anyak ngewangi simbok masak neng pawon. Aku biasa oleh tugas saka simbok supaya ngirisi brambang lan bawang kanggo masak sayur. Aku ora tau gelem meneh iris-iris lombok mergo tau kedadean mripatku kepedesen kecipratan isi lombok. Kawit kedadean kui tumeko saiki aku kapok lan ora gelem ngirisi lombok maneh.

Sawise iris-iris bumbu kanggo masak biasanya aku ugo isah-isah ajang lan gelas sing pada reget amergo wis dinggo kawit wingi sore.

Sakwise kuwi sekitar jam 05.30 aku adus. Rampung adus aku banjur nganggo seragam lan sarapan kalian Bapak, Simbok, ugo adiku sing iseh sekolah neng SD. Sakwise sarapan, aku nganggo sepatu banjur ngetoke sepeda/ pit sing bakal tak nggo menyang sekolah.

Sawise kabeh kelengkapan sekolah tak cepakeaku mbiyasake pamitan kaliyan simbok ugo bapak. Sekitar jam 06.30 aku mulai ngontel sepedaku nuju sekolahan.

Nganti neng sekolah aku ketemu karo kanca-kanca sakwise kuwi aku ndelehke tas lan njupuk sapu kanggo nyapu neng halaman sekolah.

Sawis kuwi, aku teras njaga kanggo berbaris mlebu kelas. Banjur aku lan kanca-kanca mlebu kelas kanggo meloni piwulang tumeko istirahat.

Sakwise lonceng leren muni, aku lan kanca-kanca ngaso lan tuku panganan ugo wedang neng kantin sekolah. Banjur mlebu bali kanggo meloni piwulang sing paling akhir.
Baca Juga: Pidato Bahasa Jawa Terbaru 2016
Samulih sekolah aku gumanti klambi solah luhur banjur ngaso neng kamar tengah kalian nonton acara TV sing dadi favoritkut nganti biasane keturon neng ngarep TV.

Yen wayah adan asar wis krungu biasane aku digugah simbok supaya ndang nglakoni solat asar. Sawise solat, aku bali ngewangi simbok isah-isah gelas piring, nyapu lan ugo nandangi gawean liya-liyane.

Sawise kui nuli aku adus, banjur aku gumanti klambi. Nang bengi dina, aku ngerjakne tugas sekolah lan njagakne kebutuhan sing arep tak gawa sekolah sesuk isuk, banjur aku teras turu.

Aku pancen keetung bocah sing ora seneng dolan kejobo neng dino preinan kaya dina minggu, tanggal abang, utowo prei semesteran.

Demikian sebuah laporan kegiatan bahasa jawa yang bisa saya tuliskan semoga dapat menjadi contoh bagi teman-teman semua dalam mengerjakan tugas. Baca juga artikel kesehatan bahasa jawa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Laporan Kegiatan Bahasa Jawa