Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

21.1.16

Contoh Berita Bahasa Jawa Krama Kecelakaan

Contoh berita bahasa jawa krama kecelakaan  - Nduwe pangangkah nyalip truk gandeng ndamel Ramdani  umur pitulas (17) taun murid SMAN 3 Kutha Kediri, Jawi Timur nglintu kecelakaan.


Korban ketlindes truk gandengan ing radin ngajeng emplasemen Pabrik Gulo Pesantren Baru, dinten Rebu 20 Januari 2016 wingi.

contoh-berita-bahasa-jawa-krama-kecelakaan-truk
Baca Juga: Pawarta Bahasa Jawa Kecelakaan Kereta Api
Informasi ingkang dipunklempakaken mastanikaken, kala punika korban ingkang nitih montor mlayu santer saking arah kilen nuju wetan.


RIkala dumugi wonten TKP penere ing ngajeng emplasemen bingkar wrat tebu Pabrik Gulo Pesantren korban ingkang nitih Honda Vario kanthi plat nomer AG 2815 BT warga cemeng badhe nyalip truk gandeng.


Nanging amargi kondisi radin cupet uga kahanan lalu lintas ingkang padet, korban nyenggol gandengan truk.


Pawingkingipun, korban dhawah datheng arah kiwa mlebet ing kolong gandengan truk. Badan korban lajeng ketlindes roda gandengan truk ngantos tilar ing panggen.


Kecelakaan punika sempat ndamel kahanan lalulintas wonten jalan raya Pesantren macet.
Kahanan lalu lintas enggal lancar saksampune korban uga truk gandeng ingkang kacelakan disingkirake dening panjejibahan.


Kasus kecelakaan ingkang nimpa pelajar niki taksih dipuntumindakake penyelidikan Unit Laka Polres Kediri kutha. Panjejibahan sampun numindakake olah TKP mawi nggambar kronologi kecelakaan ing aspal. Mekaten contoh berita bahasa jawa krama kecelakaan ditulesake.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Berita Bahasa Jawa Krama Kecelakaan