Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

8.1.16

Cerkak Liburan Bahasa Jawa Terbaru 2018

Cerkak liburan bahasa jawa terbaru 2018 - Salah satu laporan perjalanan wisata yang kami kemas dalam cerkak bahasa jawa sebagai salah satu contoh tugas kelompok mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Cerita ini memang belum sempurna karena kami juga baru belajar dalam menggunakan bahasa jawa. Contoh ini merupakan perjalanan kami ke tempat wisata di Bandung Jawa Barat sebagai acara study tour dari Sekolahan kami.

Kutha Bandung yaiku kutha sing sugih panggonan plesiran. Neng kutha iki akeh panggon plesiran, mulai panggon plesiran wisata alam, tumeka panggonan wisata blanja. Aku lan konco-konco ngunjungi salah siji panggon sing nduweni akeh sejarah yaiku Dago Pakar. Kita glakoke plesiran iki saperlu kegiatan studi tour sing dadi program sekolah kelas 2 saben-saben tahun.

Kunjungan iki dianakne nang udhar 08 Januari 2018. Wondene panggon wisata sing kita tekani yaiku Gua Jepang, Gua Walanda lan Curug Omas. Kajaba itu,kegiatan kunjungan wisata iki dipangarahake kanggo mimbuhi wawasan lan pangaweruhan mawa pambengen samubarang kamajuan kawruh lan arena rekreasi.
cerkak-liburan-bahasa-jawa-terbaru-2016

Kita ngenekake plesiran  menyang Dago Pakar Bandung kanggo nambahi wawasan pangaweruhan sing luwih akeh. Sajrone iki Kita mung mbisa pangaweruhan saka sekolah, lan akeh saka siswa sing ora ngerti babagan ngelmu liya. Bisa awake dhewe jupuke contoh, siswa sing mung mbisakne piwulang sejarah ning kuwi mung saka guru ning dekne kabeh durung ndeleng sejarahe langsung, lan kanthi kegiatan studytour menyang Dago Pakar Bandung sing khsususe ngrupakne kutha sejarah bakal luwih mimbuhi pangaweruhan Kita sedaya.

Tepat nang gebug 08.00 WIB Kita ngumpul neng sekolahan. sadurung mangkat, kabeh siswa ngumpul kanggo diskusi panggon apa wae sing arep Kita tekani. Nuli sakwise buyar diskusi Kita budhal nuju panggonan numpak bus pariwisata. Wektu neng dalan, Kita sembari merekam dalan sing Kita lewati. Aku lan kanca-kanca menikmati banget dalan seko kutha Jogja nuju Bandung, amarga sajroning neng dalan Kita bisa ndeleng pemandangan sing becik banget.

Cerita Cerkak Liburan Bahasa Jawa

Akhire ora krasa Kita tekan panggon tujuan yaiku Dago Pakar. Nang wektu tekan neng panggon tujuan Kita teras mudun saka bus neng parkiran banjur ngumpul neng ngarep pintu masuk.
Panggonan wisata Dago Pakar utawa biyasa uga karan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda ngrupakne kawasan konservasi sing terpadu antara alam sekunder karo alas tanduran sing ana neng kutha Bandung, Indonesia. Ambane tumeka 590 Hektar saka kawasan Dago Pakar nganti Maribaya.

Panggon Taman alas Raya ana ing kampung Pakar, desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, nang kedhuwuran antara 770 mdpl nganti 1330 mdpl. Neng dhuwur lemahe sing subur ana sekitar 2500 jenis tanduran saka 40 familia lan 112 species. Nang taun 1965 amba taman alas raya iki sekitar 10 ha wae, ning wektu iki wis ketuk 590 ha. Wektu iki pengelolaane dilakoke saka Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Singkat cerita sawise sekitar 3 jam aku lan kanca-kanca sekolah neng panggonan kui akhire eneng panggilan saka petugas sing ngumumake yen rombongan studytour saka SMP Jogja kasuwun makempal ana ing parkiran amergo study bakal dilanjutake kanthi muleh ing Jogja.

Saking kesele ngubengi wisata Dago Pakar kabeh murid katon sayah lan keturon ing jero bus. Ora lali bus ugo mandeg ing wisata blanja kanggo tuku oleh-oleh. Saka panggonan blonjo iki akhire perjalanan panjang nuju Jogja kawiwitan. Sekitar 8 jam lakune bis kawiwitan jam 9 mbengi tekan sekolahan pas jam setengah enem.

Neng sekolahan ternyata wis kebak wong tuo sing pada njemput anake, ora suwe banjur aku ketemu bapaku sing wis siap neng nduwur motor. Cerkak Liburan bahasa jawa terbaru 2018 iki dadi salah siji cerita sing tak tulisake supaya bisa tak kenang neng sawijineng dina samangke. Semoga bermanfaat dalam membuat contoh cerkak bahasa jawa tema wisata ataupun liburan baik ke wilayah Bandung, Bali, Yogyakarta, Solo, maupun tempat-tempat wisata lainnya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Liburan Bahasa Jawa Terbaru 2018