Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

13.1.16

Artikel Kebudayaan Bahasa Jawa Blangkon

Artikel Bahasa Jawa - Baca artikel tentang blangkon dalam bahasa indonesia tentu sudah jadi hal wajar dan biasa bagi kita semua. Nah kalau dalam bahasa jawa bagaimana? Artikel kebudayaan bahasa jawa blangkon di bawah ini akan menjelaskan seperti apa wujud blangkon sekaligus apa saja tipe tersebut serta dari mana asalnya. Pramila sumanggo kita sesaringan simak uraian singkat di bawah ini.

Blangkon yaiku tutup sirah sing digawe saka bathik lan digunakne saka para tiyang jaler dadi kanggonan saka klambi tradisional Jawa. Miturut wujude, blangkon dipara dadi 4 yaiku blangkon Ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, lan Blangkon Banyumasan.

artikel-kebudayaan-bahasa-jawa-blangkon
Baca Juga: Artikel Sumpah Pemuda Bahasa Jawa
Kanggo pirang-pirang jenis blangkon ana sing nggunakne tonjolan nang panggonan buri blangkon. Tonjolan iki nandake model rambut lanang wayah kuwi sing kerep naleni rambut dawa dekne kabeh neng panggonan buri sirah, dadine panggonan kesebut tersembul neng panggonan buri blangkon.

Blangkon sabenere bentuk praktis saka iket sing ngrupakne tutup sirah sing digawe saka bathik lan digunakne saka  tiyang jaler dadi bagian saka klambi tradisional Jawa. kanggo beberapa tipe blangkon ana sing nggunakne tonjolan nang kanggonan buri blangkon sing karan mondholan.

Mondholan iki ngowekne model rambut lanang masa kuwi sing kerep naleni rambut dawa dekne kabeh neng kanggonan buri endhas, dadine kanggonan kesebut tersembul neng kanggonan buri blangkon. Lilitan rambut kuwi kudu kencang supaya ora gampang ucul.

Saiki lilitan rambut dawa sing dadi mondholan wis dimodifikasi amarga wong saiki kokehan nduwe rambut cendhak karo nggawe mondholan sing dijahit langsung nang panggonan buri blangkon.
 Blangkon Surakarta mondholane trepes utawa gepeng lagi mondholan gaya Yogyakarta nduwe bentuk bunder kaya onde-onde.

Bagaimana, apakah teman-tema semua dapat memahami uraian singkat bebahasa jawa di atas? Jangan sampai kalah ya untuk membuat artikel kebudayaan bahasa jawa blangkon dengan bahasa dan uraian yang lebih sempurna. Baca juga artikel bahasa jawa tentang pramuka terbaru 2016.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Kebudayaan Bahasa Jawa Blangkon