Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

16.1.16

Artikel Definisi Kesehatan Bahasa Jawa

Seosorah - Selamat berakhir pekan kawan, di hari sabtu yang cerah ini sesorah jawa akan menyampaikan sebuah artikel tentang definisi kesehatan bahasa jawa. Dalam tulisan di bawah ini setidaknya akan menjelaskan tentang pengertian serta apa saja pentingnya kesehatan bagi kita baik kesehatan badan maupun jiwa. Berikut penjelasannya.

Kesehatan utawa Kawarasan yaiku kahanan sejahtera saka awak, jiwa, lan sosial sing bisa ndadeke manungsa urip produktif kanthi sosial, lan ekonomis. Pangingon-ingon kawarasan yaiku upadi penaggulangan, lan pencegahan alangan kawarasan sing mbutuhake pemeriksan, panjamon utawa perawatan klebu kehamilan, lan persalinan.

definisi-kesehatan-bahasa-jawa
Ewadene Njero undang-undang bisa disimpulake mangkene:

Kawarasan yaiku kaanan sejahtera saka awak, jiwa, lan sosial bisa ndadekake manungsa urip produktif kanthi sosial lan ekonomis.

Upadi kawarasan yaiku saben kegiatan kanggo ngingu lan ningkatake kawarasan sing dilakoke saka pamerentah lan utawa masyarakat.

Tenaga kawarasan yaiku saben-saben wong sing ngabdi ana bidang kawarasan mawa nduweni pangaweruhan lan utawa keterampilan liwat pamulangan neng bidang kawarasan sing kanggo jenis tertemtu mbutuhake kewenangan kanggo nglakoke upaya kawarasan.

Piranti kawarasan yaiku panggon sing digunakne kanggo nganakne upaya kawarasan. Contone puskesmas, rumah sakit, uga klinik bidan.

Kawarasan yaiku samubarang sing penting banget, dadine saben-saben wong wajib njaga kawarasan awake dhewe ugo wong-wong sing ana sekitare.

Data paling akhir nunjukake menawa wektu iki luwih saka 80 persen rakyat Indonesia durung oleh kawarasan saka lembaga utawa upaden neng bidang pangingon-ingon kawarasan, kaya Akses, Jamkesda, Taspen, lan Jamsostek.

Mila saking menika, urip kanthi sehat saha njaga keresikan badan, sandang, ugo papan tasih dibetahake kanggo upadi kasarasan kita sedaya. Mugi kanthi sadar babagan kasarasan menika sedaya warga Indonesia saged gesang kanthi sehat lahir lan bathin.

Demikian sekilas ulasan tentang definisi kesehatan bahasa jawa yang kita sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa baca juga artikel bahasa jawa tentang kesehatan lingkungan sekolah.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Definisi Kesehatan Bahasa Jawa