Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

13.1.16

Artikel Budi Pekerti dalam bahasa jawa

Artikel budi pekerti dalam bahasa jawa di bawah ini dapat kita jadikan sebagai bahan referensi dengan menggunakan bahasa jawa. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai apa itu budi pekerti dan apa saja manfaatnya bagi kita semua. Singkat kata semoga catatan kecil di bawah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian. Selamat menyimak.

Budi Pekerti nduwe arti moral lan kelakuan sing becik sak njero ndalani kauripan iki. Ora kaget yen babagan iki dadi tuntunan moral sing paling penting kanggo wong Jawa. Budi Pekerti yaiku induk saka etika ,tatakrama, tata susila, panggawe becik jero pergaulan , pagawean lan kauripan sadinan-dinan.

artikel-bahasa-jawa-budi-pekerti
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah
Awale budi pekerti ditanemke saka wong tuwa lan keluarga ing ngomah, banjur neng sekolah lan tentu wae saka masyarakat sacara langusng utawa ora langsung.

Nang wektu iki nengendi sendi-sendi kauripan akeh sing goyah amarga kedadeane erosi moral,budi pekerti isih relevan lan butuh direvitalisasi utawa dibenerke.

Budi Pekerti sing nduweni arti sing gamblang banget lan sederhana, yaiku : panggawe( Pekerti) sing dilandasi utawa dilairke saka pikiran sing bening lan becik ( budi).

Kanthi definisi sing gamblang lan sederhana ugo ora muluk-muluk kui, awake dhewe kabeh njero ndalani kauripan iki mestine kanthi gampang lan arif bisa nrima tuntunan budi pekerti.

Budi pekerti kanggo nglakoke hal-hal sing patut, becik lan benar. Yen awake dhewe nduweni budi pekerti, mula dalan kauripan awake dhewe paling ora bisa slamet, dadine awake dhewe bisa berkiprah nuju menyang kesuksesan urip, kerukunan terna pepadha lan ana njero koridor panggawe sing becik.

Sawalike, yen awake dhewe melanggar prinsip-prinsip budi pekerti, mula awake dhewe bakal ngalami hal-hal sing ora nyaman, saka sing sifate enteng, kaya ora disenengi/ dibekteni wong liya, nganti sing abot kaya : nglakoke pelanggaran hukum dadine bisa dikunjara.

Demikian sebauh contoh artikel budi pekerti dalam bahasa jawa yang dapat kita sampaikan semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kita juga dapat menyimak pidato dengan tema budi pekerti melalui link beriku ini.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Budi Pekerti dalam bahasa jawa