Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

18.1.16

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan berikut bisa kita jadikan sebagai ajakan kepada generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Dengan adanya contoh artikel ini diharapkan kita mampu memberikan pemahaman kepada orang lain kenapa budaya suatu bangsa menjadi hal penting yang wajib kita pertahankan. Berikut tulisan dalam bahasa jawa bisa langsung kita simak bersama.

Nglestarakake budaya sing ana neng Indonesia dadi babagan sing penting amarga anyak mlebune budaya-budaya asing menyang Indonesia. Kurange filterisasi adhep budaya asing sing mlebu menyang Indonesia nggawe budaya sing ana neng Indonesia anyak luntur mboko setitik.

artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan
Baca juga: Artikel Bahasa Jawa Hari Guru
Dadi contho sing yen ana dina-dina gedhe neng Indonesia masyarakat saiki umume mengeti kanthi cara hura-hura. Kurange kelingan lan ora anane filterisasi dadi ancaman sing serius kanggo kebudayaan neng Indonesia.

Ora mung kuwi, lunture kebudayaan neng Indonesia sangka dene arus globalisasi sing cepet banget, dianyak saka tekhnologi, nganti basa ugo dadi korban.  Awake dhewe delok wae, arang banget anak-anak saiki sing dolanan-dolanan tradisional, sing meraka ngerti mung playstation(PS). kuwi contho sing ala banget kanggo Indonesia.

Dudu mung kuwi akehe kebudayaan Indonesia sing di claim dening negara liya ugo dadi ancaman sing serius banget kanggo bangsa Indonesia, kurang proteksi lan arange ditampilake sawijining kebudayaan kesebuta sing marakake Indonesia wis kelangan akeh budaya utawa diaku duwe negara liya.

Nanging pancen ora etis yen awake dhewe mung ngomongna pengaruh-pengaruh sing bisa nglunturke kebudayaan neng Indonesia. Awake dhewe selaku bangsa lan rakyat Indonesia sakudune eling, kanggo pentinge bentuk sawijining kebudayaan.
Baca Juga: Contoh Artikel Reog Ponorogo dalam Bahasa Jawa
Dudu mung mahami, nanging anyak saka saiki nyoba kanggo tetep nglestarekne kebudayaan-kebudayaan sing ana neng Indonesia. Kajaba kuwi, kudu ditingkatake dheweke rasa nasionalisme kanggo negara warga Indonesia.

Aja nganti, kedaden-kedaden sing wis bisa nglunturke kebudayaan kedadean maneh ana wektu sing arep teka. Aja uga anak putu awake dhewe, ora ngerti apa kuwi wayang golek,wayang kulit, joged-joged tradisional kaya tari saman, piranti musik tradisional. sarehdene kuwi, nguganana saka saiki kanggo ningkatake rasa kebangsaan, lan nasionalisme, supaya awake dhewe bisa tetep njaga kebudayaan.

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan di atas menjadi salah satu contoh artikel yang dapat kita sampaikan sebagai ajakan untuk bersama-sama mempertahankan sekaligus melestarikan kebudayaan Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap menjadi bangsa yang bermartabat dengan unsur kebudayaan tinggi di dalamnya. Jangan lupa baca juga artikel budi pekerti dalam bahasa jawa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan