Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

17.1.16

Artikel Bahasa Jawa Tentang Gamelan

Contoh artikel bahasa jawa tentang gamelan yang akan kita simak di bawah ini adalah sebuah tulisan menggunakan basa jawa ngoko halus. Catatan ini sekedar sebagai referensi dan contoh semata dalam membuat tulisan lain entah itu dongeng, cerita rakyat, maupun legenda berbahasa jawa. Sedikit gambaran mengenai makna dalam artikel berikut yakni membahas tentang sejarah dari alat musik gamelan serta perkembangannya di Indonesia. Selamat menyimak.

Gamelan yaiku seperangkat piranti musik sing terdiri saka : Rebab, Kendang, Peking (Gamelan), Bonang, Bonang panerus, Kenong lan Kethuk, Saron, Slenthem, Gender, Gong, Gambang, Siter, Demung, lan Suling. Komponen utama piranti musik gamelan yaiku : pring, logam, lan kayu. Masing-masing piranti nduweni guna dhewe jero pagelaran musik gamelan.

artikel-bahasa-jawa-tentang-gamelan

Tembung Gamelan dhewe asale saka basa Jawa “gamel” sing nduwe arti nggebug / menabuh, dimeloni akhiran “an” sing dadekne dheweke dadi tembung benda. lagekne bebasan gamelan nduweni arti dadi siji kesijen piranti musik sing didolanke bareng.
Baca Juga: Contoh Teks Drama Bahasa Jawa Tentang Pendidikan
Kanggo masyarakat Jawa khususe, gamelan dudua samubarang sing asing jero kuripan saben dina. Kanthi tembung liya, masyarakat ngerti bener endi sing karan gamelan utawa seperangkat gamelan. dekne kabeh wis ngenal bebasan 'gamelan', 'karawitan', utawa 'gangsa'. ning barangkali isih akeh sing durung ,meruhi kepriye sejarah gamelan kuwi dhewe, ket kapan gamelan anyak ana neng Jawa?

Awale, piranti musik instrumen gamelan digawe berdasarkan relief sing ana sak njero Candi Borobudur nang abad 8. Njero relief neng candi kesebut, ana beberapa piranti musik sing terdiri saka kendang, suling pring, kecapi, dawai sing digesek lan diamek, mawa lonceng.

Kawet kuwi, piranti musik kesebut didadekne dadi piranti musik jero alunan musik gamelan Jawa. piranti musik sing ana neng relief Candi Borobudur kesebut digunakne kanggo ndolanke gamelan. nang masa pengaruh budaya Hindu-Budha berkembang neng kerajan Majapahit, gamelan dikenalake nang masyarakat Jawa neng kerajan Majapahit.

Miturut mitologi Jawa, gamelan diciptakan saka Sang Hyang guru nang Era Saka. Dheweke yaiku dewa sing nyuwasani kabeh lemah Jawa, kanthi istana sing ana ing gunung Mahendra neng daerah Medangkamulan (saiki gunung Lawu). piranti musik gamelan sing ping pisan diciptakan yaiku “gong”, sing digunakne kanggo nyeluk para dewa. sakwise kuwi, kanggo ngantekne pesan khusus, Sang Hyang guru bali menciptakan beberapa prabot liya kaya loro gong, nganti akhire kebentuka seperangkat gamelan.

Nang jaman Majapahit, piranti musik gamelan ngalami perkembangan sing becik banget nganti mencapai bentuk kaya saiki iki lan kesebar neng beberapa daerah kaya Bali, lan Sunda (Jawa kulon).
Bukti otentik pisan babagan kanan gamelan ditemokake neng Candi Borobudur, Magelang Jawa tengah sing adeg kawet abad menyang-8. nang reliefe kedelok beberapa prabot kaya suling pring, lonceng, kendhang jero macem-macem ukuran, kecapi, piranti musik berdawai sing digesek lan diamek, klebu sethithik gambaran babagan elemen piranti musik logam. Perkembangan sabanjure, gamelan kanggo kanggo ngiringi pagelaran wayang lan jogedan. nganti akhire adeg dadi musik dhewe lan dipepaki karo suwara para sinden.

Gamelan sing berkembang neng Jawa tengah, sethithik beda karo Gamelan Bali utawaa Gamelan Sunda. Gamelan Jawa nduweni nada sing luwih lembut yen dibandingna karo Gamelan Bali sing rancak mawa Gamelan Sunda sing mendayu-dayu lan didominasi suwara seruling. manut beberapa penelitian, sejen kuwi yaiku akibat saka pengungkapan adhep pandangan urip “wong Jawa” nang umum e.

Demikian semoga contoh artikel bahasa jawa tentang gamelan di atas menjadikan kita semakin cinta terhadap kebudayaan serta kesenian di Indonesia. Mari kita lestarikan bersama kebudayaan warisan nenek moyang kita. Jangan lupa baca juga artikel budi pekerti dalam bahasa jawa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Tentang Gamelan