Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

15.12.15

Pengalaman Melu Menyang Bank Mandiri

Pengalaman melu meyang Bank Mandiri - Dina senen kepengker wayah aku liburan akhir semester ing tahun iki aku diajak marang Bapak menyang salah sijining Bank Mandiri sing cerak saka omahku. Aku lan Bapak menyang numpak sepeda motor kurang luwih 15 (limolas) menit. Saktemene wayah kui aku ora ngerteni kanggo opo diajak neng Bank. Sak ngertiku Bank dadi salah sijining panggonan kanggo nabung duwit utawa deposit uang.

pengalaman-bahasa-jawa-menyang-bank
Baca Juga: Cerita Pengalaman Pribadi Bahasa Jawa Plesiran Bareng Keluarga
Tekan ngarep lawang Bank Mandiri aku lan Bapak wis disambut dening pak satpam sing gapyak lan apikan banget. Mungkin wis dadi kwajibane saben ana nasabah mlebu Pak Satpam kui mbukake lawang lan ngucapake sugeng rawuh kanthi mesem. Sawise iku Bapak mejet salah sijining tombol warnane ijo kanggo njupuk nomer antrian.

Ternyata canggih temen, sawiji tombol warna ijo dipejet dening Bapak dumadakan ana kertas tulisan angka 27 saka njero alat kui. Ternyata kui nomer urut utawa nomer antrian kanggo nunggu giliran dilayani dening petugas Bank.

Ing njero gedung Bank Mandiri aku nyawang pemandangan sing durung tau tak deleng, ana petugas sing jenenge teller lan ana petugas sing jenenge customer service sing jare bapak kui dadi petugas sing bakal nglayani nasabah kanggo nabung ugo kanggo urusan liya kaya mbukak rekeneng anyar lan njupuk silihan duwit (pinjaman uang).

Katon seje dening wong kang podo antri ana ing teller bapak ternyata antri ameh ketemu dening customer service kang samangkeh bakal paring pewarah ugo penjelasan apa wae sing dadi pitakonan saka nasabah.

Singkat cerita nomer urut 27 dipanggil dening mesin lan age-age Bapak ngajak aku ngadep customer service sing jenenge Mbak Bella. Ana ing kunu bapak nakokake kepiye pengarahe yen ameh ngajokake KTA Mandiri utawa kredit tanpa agunan bank mandiri.

Kanthi gapyak lan gamblang Mbak Bella njelasake apa wae sing dadi syarat kanggo ngajokake KTA Mandiri ugo apa wae dokumen sing kudu dicepakake.

Saka kunu aku mangerteni yeng KTA Bank kui dadi salah sijineng produk Bank Mandiri sing ugo di duweni dening Bank liya kayata BNI, BRI, Muamalat, lan sak panunggalane.

Kejaba kui aku ugo mangerteni yen KTA dadi salah siji produk layanan kanggo para nasabah sing pada pengen golek silihan duwit utawa pinjaman uang tanpa nganggo jaminan kayata sertifikat lemah, BPKB Motor, SK lan liya-liyane.

Sawise mangerteni babagan syarat ugo proses sing kudu dilakoni menawa badhe ngajokake Kredit Tanpa Agunan ana Bank Mandiri Mbak Bella banjur ngetokake selembar kertas sing isine tabel-tabel jumlah duet sing kudu disetorake ana ing saben-saben wulan.

Ternyata kertas kui disebut tabel angsuran KTA Mandiri, neng kunu kasebut jumlah utang sing kudu dibayar sisan karo bungane pinjaman.

Kurang luwih setengah jam aku lan Bapak mirengke penjelasan saka Mbak Bella banjur Bapak pamitan muleh kanggo mikir-mikir menawa sios ngajokake Kredit bank utawa mboten. Tekan ngomah Bapak ugo sempet cerita menawa Bank Mandiri ugo bisa kanggo njilih duwit kagem tumbas omah sing disebut KPR Mandiri. Mangkono pengalaman melu menyang bank Mandiri sing bisa ugo nate dialami dening kanca-kanca kabeh. Pengalaman pribadi bahasa jawa

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengalaman Melu Menyang Bank Mandiri