Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

29.12.15

Cerita Lucu Cekak Bahasa Jawa Ngukur Cagak Gendero

Cerita lucu cekak bahasa jawa – Kalau Bang Rhoma Irama bilang agar otak tidak tegang kita butuh santai, beda halnya dengan remaja sekarang yang lebih suka dengan cerita humor yang bikin ketawa. Cerkak bahasa jawa di bawah ini merupakan contoh cerita lucu yang mungkin kurang lucu (nah loh gimana tuh). Ya meskipun tidak begitu humor semoga saja dapat membuat kita tertawa ya sob.
Kisah pertama ini terjadi ketika seorang kuli bangunan sedang mengerjakan proyek di sebuah sekolah dasar. Beliau diminta untuk mengganti tiang bendera yang sudah mulai rapuh. Bagaimana kisahnya dalam bahasa jawa simak di bawah ini lur.
Cerita Lucu Cekak Bahasa Jawa Ngukur Cagak Gendero

Ngukur Cagak Gendero

Sawijining dino Mbah Wongso lan Kang Waliman nembe tandang gawe mergo oleh proyek ana SD Suka Lucu. Senajan proyek iki namung cilik lan bisa digarap sajroning seminggu nanging Mbah Wongso lan Kang Waliman tetap sengkut anggone temandang.

Dino Setu dadi dina kang ditunggu dening wong loro mau mergo wayahe bayaran, nanging sak durunge kundur pak kepala sekolah wau enjing sanjang kon ngukurke rumiyen duwure cagak gendero sing ana halaman sekolah sing arep diganti.

Sawise ngaso sholat luhur lan mangan, Mbah Wongso sing rambute wis gak eneng irenge age-age menek cagak gendero ing SD Suka Lucu. Ngerteni kedadean iku Kang Waliman sing lagi ngecet langsung wae mlayoni Mbah wongso amergo wedi yen deweke dhawah (jatuh).
Baca Juga: Pengalaman Melu Menyang Bank Mandiri
Waliman : Loh mbah njenengan ki nopo panas-panas ngene malah menek cagak gendero? Ngerti cagak wis ra pengkuh ameh diganti malah dinggo petakilan!

Mbah Wongso : (mbengok nganggo toa) Petakilan gundulmu! Koe ki ngerti ora je le perintah saka pak kepala sekolah mau isuk? Koe ki ra ngewangi malah senengane ngoneke wong tuo.

Waliman : hahaha.. njenengan ki yo lucu kok mbah, nggeh pun sing penting njenengan mang mudun riyen, mangkeh sik ngukur duwure cagak gendero niki kajengen kulo mawon, saru didelok bocah-bocah galho do ungak-ungak neng mburi lawang kelas. Untung wae mboten pas wayahe ngaso.

Sawise Mbah Wongso mudun Kang Waliman banjur nyopot baut ing cagak gendero sik ameh diukur duwure lan dimburke.

Waliman : Ngeten lho mbah kerja cerdas niku, cagak gendero niki mboten perlu dipenek anggone ngukur, cukup diglimpangke ngeteniki. Nggo sakniki njenegan mang ukur ngagem meteran niku.

Mbah Wongso : Woo lha Waliman ra mudeng, ketoke koe ki rakyo lulusan SMA to le, kok utekmu ora mletik babar pisan. Ha pak kepala sekolah mau ndawuhi kon ngukurke duwur cagak gendero, yen tok glimpangke ngeneki jenenge ora ngukur duwure tapi ngukur dawane. Paham ora kowe ki jane? Cah enom kok pikire cupet.

Waliman : Bahahahahha... &&^&^&^&^**&^&#@ mewek karo ngrikiti cagak.

Cerita di atas merupakan salah satu contoh cerita lucu cekak bahasa jawa ngukur cagak gendero. Semoga dapat memberikan insprasi teman-teman semua dalam membuat banyolan serupa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Lucu Cekak Bahasa Jawa Ngukur Cagak Gendero

2 komentar: