Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

2.11.15

Teks Biografi Pahlawan Bahasa Jawa, Perjuangan Bung Tomo

Teks Biografi pahlawan bahasa jawa perjuangan Bung Tomo sedikit banyak akan menceritakan sebuah perjalana politik dan perjuangan Sutomo. Seperti apa kisah perjuangan beliau dan bagaimana peran penting Bung Tomo dalam kemerdekaan Indonesia? simak selengkapnya dalam bahasa jawa di bawah ini.

Rakyat indonesia nepang panjenenganipun Sutomo utawi Bung Tomo ingkang lair ing surabaya, Jawa Timu tanggal 3 oktober tahun 1920, Sutomo dipunlairaken ing Dhusun Blauran, ing Kitha Surabaya. Bapakipun nduwe asma Kartawan Tjiptowidjojo, satiyang warga saking kelas madya.

Teks Biografi Pahlawan Bahasa Jawa, Perjuangan Bung Tomo
Teks Biografi Pahlawan Bahasa Jawa, Perjuangan Bung Tomo
Piyambakipun nate nyambut damel dados pegawai pamerentahan, dados staf pribadi ing setunggal upadosan swasta, dados asisten ing kantor pajek pamerentah, uga pegawai alit ing perusahan ekspor-impor walandi. Piyambakipun nggadhahi tangsulan trah kaliyan mapinten-pinten pendamping celak Pangeran Diponegoro ingkang kasarekaken ing malang. Ibunipun rahan campuran jawi madya, sunda, uga madura.

Bapakipun yaiku satiyang sarwa sanguh. Piyambakipun nate nyambut damel dados polisi ing kotapraja, uga nate ugi dados anggota sarekat islam, sadereng piyambakipun pindhah datheng surabaya uga dados distributor lokal konjuk upadosan mesin jahit singer. Sutomo dipunagengaken ing griya ingkang ngaosi sanget pamucalan. Piyambakipun crios kaliyan terus terang uga kebak semangat. Piyambakipun remen nyambut damel konjuk dandosi kawontenan. Ing umur 12 taun, nalika piyambakipun kepeksa mengker pamucalanipun ing MULO, sutomo numindakake macem-macem padamelan alit-alitan konjuk ngatasi dampak depresi ingkang nempuh donya kala punika. Wingkingan piyambakipun ngrampungake pendidikan HBS lewat korespondensi, nanging mboten nate resmi lulus.
Baca Juga: Pidato Bahasa Jawa Pengitan Dinten Pahlawan
Sutomo lajeng gabung kaliyan KBI (kepanduan bangsa indonesia). Wingkingan sutomo negasaken menawi filsafat kepanduan, ditambah kaliyan kelingan nasionalis ingkang panjenenganipun angsal saking kelompok niki uga saking eyang kakungipun, ngrupikaken panggantos ingkang sae konjuk pamucalan formalipun. Ing umur 17 taun, piyambakipun dados terkenal nalika kedadosan dados tiyang kaping kalih ing Hindia Belanda ingkang dumugi peringkat Pandu Garuda. Sadereng para penjajahan jepang ing 1942, peringkat niki namung dicapai dening telung tiyang indonesia.

Sutomo nate dados satiyang jurnalis ingkang sukses. Lajeng piyambakipun gabung kaliyan sawilangan kelompok politik uga sosial. Nalika piyambakipun kepileh ing taun 1944 konjuk dados anggota Gerakan Rakyat enggal ingkang disponsori Jepang, mboten wonten satiyang ingkang nepang piyambakipun. Nanging sedaya niki nyiapaken sutomo konjuk perananipun ingkang wigati sanget, nalika ing wulan oktober uga november 1945, piyambakipun dados salah satunggaling pangajeng ingkang nggerakaken uga mbangkitaken semangat warga surabaya, ingkang ing wanci punika surabaya dipuntempuh telas-telasan dening tentara-tentara NICA. Sutomo paling utami dikenang amargi seruan-seruan pambikakanipun ing lebet siaran-siaran radio ingkang kebak kaliyan emosi.

Senaosa indonesia kawon lebet peperangan wonteng udar 10 November punika, Kedadosan niki tetap dipuncatet dados salah satunggal kedadosan wigati lebet sejarah kemerdekaan indonesia.

Saksampune kemerdekaan Indonesia, sutomo nate terjun lebet donya politik ing taun 1950-an, nanging piyambakipun mboten rumaos bungah uga lajeng ngical saking panggung politik. Ing akhir masa pamerentahan soekarno uga awal pamerentahan suharto ingkang ngugi-ngugi didukung piyambakipun, sutomo wangsul muncul dados tokoh nasional.

Padahal, macem-macem kalenggahan kanegaran wigati nate disandang Bung Tomo. Piyambakipun nate njabat Menteri Nagari urusan bekas pejuang bersenjata utawi veteran sisan Menteri Sosial Ad Interim ing taun 1955-1956 ing era kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Bung tomo ugi kecatet dados anggota DPR ing taun 1956-1959 ingkang makili Partai Rakyat Indonesia. Nanging ing awal 1970-an, piyambakipun wangsul nggadahi pendapat ingkang sanes kaliyan pamerentahan Orde baru. Piyambakipun crios kaliyan atos majeng program-program suharto saingga ing 11 april 1978 piyambakipun ditahan dening pamerentah indonesia ingkang katingalipun kuatir badhe kritik-kritik saing Bung TOmo. Enggal sataun lajeng piyambakipun dipunuculaken dening suharto. Senaosa semangatipun mboten ilang ing lebet panjara, Sutomo katingalipun mboten malih minat konjuk bersikap vokal.

Piyambakipun taksih tetap berminat majeng masalah-masalah politik, nanging piyambakipun mboten nate ningalaken peranipun ing lebet sejarah perjuangan bangsa indonesia.
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah
Piyambakipun celak sanget kaliyan keluarga uga anak-anakipun, uga piyambakipun ngupados kajengipun kegangsal putranipun kedadosan lebet pamucalanipun. Sutomo saestu sanget lebet kegesangan kapitadosanipun, nanging mboten nganggep badanipun dados satiyang muslim saleh, utawia calon pembaharu lebet agami. Ing 7 oktober 1981 piyambakipun tilar donya ing padang arafah, nalika saweg ibadah haji.

Benten kaliyan tradisi konjuk makamaken para jemaah haji ingkang tilar salebet ziarah datheng tanah suci, jisim bung tomo dipunbekta wangsul datheng Indonesia uga dipunmakamaken sanes ing setunggal taman makam pahlawan, ananging ing panggen pamakaman umum Ngagel ing Surabaya.

Saksampune pamerentah didesak dening Gerakan Pemuda Ansor uga Fraksi Partai Golkar supados maringi gelar pahlawan dhateng Bung Tomo ing udar 9 november 2007. Akhiripun gelar pahlawan nasional dipun paringaken datheng Bung Tomo ngleresi ing elingan dinten pahlawan udhar 10 November 2008. Keputusan niki katur dening Menteri Komunikasi uga informatika kabinet indonesia nyetunggal, Muhammad Nuh Ing udhar 2 november 2008 wonten Jakarta.

Begitu banyak peranan Bung Tomo sehingga jasa-jasa beluai tak terhingga bagi kemerdekaan Indonesia saat ini. Demikian teks biografi pahlawan bahasa jawa perjuangan Bung Tomo.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Teks Biografi Pahlawan Bahasa Jawa, Perjuangan Bung Tomo

1 komentar: