Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

25.11.15

Google Doodle Hari Guru Nasional Dinten Menika

Sakwise dina wingi lucy si manusia purba njedul neng logo google doodle genten dina nang udhar 25 november 2015 iki google doodle masang dinten guru nasional. Perkara iki tentu wae amarga meneri karo pengetan dina guru neng indonesia sing tiba nang dina iki. Iki rerupan google doodle dina iki.

google-doodle-hari-guru-nasional
Dinten Guru Nasional Oleh Google.co.id
Logo sing nggambarke suasana ing njero kelas iki akeh didominasi saka werna biru, abang lan ijo kesebut kirane nggambarke profesi sawong guru jero menehake pamulangan neng kelas.

Neng indonesia dhewe dina guru nasional dipengeti udhar 25 november saben-saben taune. Kanthi pengetan dina guru iki muga-muga dadi siji pangregan sisan moment kanggo para guru njero ngembangke profesine.

Jero sejarahe dina guru nasional neng indonesia ditetepke nang udhar 25 november barengan karo adege Persatuan Guru Republi Indonesia (PGRI) nang taun 1945 sing sadurunge organisasi iki nduwe jeneng Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Anggota PGRI sabenere isih padha karo anggota PGHB yaiku para kepala sekolah, guru desa, guru bantu, lan panduwe sekolah sing nduweni visi misi padha njero nyupayakne pamulangan neng indonesia.

Pengetan dina guru kerep diwernani karo macem-macem acara kaya upacara lan perayaan liyane. Padha karo sing dikabarke saka repuplika nang 24/11 wingi, njero elingan dina guru taun iki ewon guru wis meloni simposium GTK sing dianakne neng istora senayan jakarta nang dina senin udhar 21 november kolo mben.

Sawijining pangregan uga tentune google doodle dinten guru nasional nang dina iki. Siji profesi sing penting banget njero mbangun bangsa lan negara. Kekedadeyanan mawa kamajuan indonesia ora liya bertonggak saka perjuangan para guru indonesia. Sugeng dinten guru salam bekti lan sugeng berjuang. Sumber

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Google Doodle Hari Guru Nasional Dinten Menika

0 komentar:

Posting Komentar