Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

16.11.15

Drama Bahasa Jawa Bawang Merah Lan Bawang Putih Lucu

Cerito Bawang putih lan bawang merah wis populer banget neng kalangan masyarakat. Cerito iki wis suwe banget ana, dadine nggawe aku rumangsa jeleh yen ana sing nampilake drama iki kanthi cerito den samya percis, lan akhire aku ngowahi naskah drama bahasa jawa bawang merah lan bawang putih lucu.

Episode I

Ing sawijining negeri urip keluarga sing lagi ngalami kedadean kaya ngene.
[embok Bawang putih jero kaanan gerah. Dheweke paring wejangan marang putrine yaiku bawang putih]

Bawang putih : "nggeh, mbok."
drama-bahasa-jawa-bawang-merah-lan-bawang-putih
Baca Juga: Contoh Teks Drama Bahasa Jawa Tema Pendidikan
Simbok Bawang putih : "Sakwise embok raana, tetepo dadi anak sing santun, lan aja lali kanggo update status facebooke simbok ."

Bawang putih : [karo ngelap eluh.] "Enggeh, mbok..."

Bapak Bawang putih : [nangis, ndeleng kedadea kesebut.]

embok Bawang putih : “ Uhuk-uhuk. Simbok mati dhisik ya :

Bawang putih : “ Enggeh mbok.. ati-ati neng dalan “

Episode II

[sakwise paring wejangan mangkono, embok Bawang putih tilar donya diiringi tangis Bawang putih lan bapake.]

Sakwise embok Bawang putih sedo, bapak Bawang putih rabi karo mbokne bawang merah. Hal iki dadekne urip Bawang putih ora seneng. Bareng anake sing nduwe jeneng bawang merah, wedok tuwa kuwi nglakoke Bawang putih saenak atine.

Simbok bawang merah : "Bawang Putihhhhh!!!"

Bawang putih : [teka karo megap2 kepedesen] "enggeh, mbok“

Simbok bawang merah : “ Kowe suwe banget sih bar ngapa kowe? “

Bawang putih : “ Rampung mberesi kamar, mbok“

Simbok bawang merah : “ Ngapa kowe malah ngresikna kamar, kudune kowe ngresikna kene iki! “

Bawang putih : “ Ning, sing akon ngresikna kamar kan simbok“, kesupan ya?

Simbok bawang merah : “ kowe wani balas omongane simbok ya?..!. aja akeh alasan cepet resiki“

Akhire gelem ora gelem Bawang putih kudu ngresikna ruangan kuwi nggunakne sapu.

Amarga teko mbok tiri lan mbakyu tirine, Bawang putih rumangsa sedhih atine. Dheweke saiki sebatang kara. Ora ana sing bisa didadekne dheweke panggon nyandar kawit bapake ugo mati.

Bawang putih ndonga, muga-muga ana wong lanang gemati sing teka lan dadi kasihe. Donga kesebut dicatet saka malaikat lan dikrungokana marang Sing Kuasa.

Episode III Drama bahasa jawa bawang merah lan bawang putih lucu

[Bawang putih arep mulih sakwise misuh kelambi neng kali, wektu dheweke ketemu karo Pangeran tampan.]
drama-bahasa-jawa-bawang-merah-lan-bawang-putih
Baca Juga: Cerkak Bahasa Jawa Tema Gotong Royong
Pangeran : "Wahai, prawan ayu, oleh ora aku pitakon marang sliramu?"

Bawang putih : [Noleh menyang asal suwara iku. lan mundur pirang-pirang jangkah amarga tatapan Pangeran. banjur, dheweke ndungkluk.] "Ayo, Tuan. apa sing arep Tuan takonke marang aku?"

Pangeran : "Aku lagi berburu. ning, saking semangate, aku lunga terlampau cepet tinimbang pengawal-pengawalku. Wektu aku pengen bali, aku kelangan jejak dekne kabeh. Yen ora kabotan kowe gelem menehi aku pituduh dalan endi sing becik kanggo menyang atimu muehehe keleru, maksudte mulih menyang istana ku?"

Bawang putih : [Nunjuk menyang dalan menyang istan.]

[Mlaku ngliwati Bawang putih] Pangeran: " Jenengmu ? " [ Noleh ]

Bawang putih : "Jeneng aku?" [Nuding irunge dewe]

Pangeran : “ Dudu, jeneneg putu mu. ya jenengmulah. Ehem, dadi sapa jenengmu sang prawan ayu? “

Bawang putih : “ Alexandria “

Anonim : “ Bawang putih Woeeey! “

Bawang putih : “ Heem, Kuwi maksud ku “

Mangkunu temon pisan antara Pangeran lan Bawang putih. Temon kesebut membekas neng ati Pangeran. Dadine, meneng-meneng, Pangeran nggatekake Bawang putih. amarga dheweke wis jatuh cinta, cie cie cie.

Episode IV 

[Bawang putih mlayu keweden. dheweke diburu ibu lan mbakyu tirine, amarga wis ngilangna sandangane. Pangeran nulung Bawang putih.]

Pangeran : "Hei, Bawang putih, mreneo."

Bawang putih : [Cepet ngetutke Pangeran.]

Pangeran : “ Ngapa dekne kabeh ngoyak kowe? “

Bawang putih : “ Dekne kabeh fansku, maksudku  hmm. iki rekasa yen ceritoke. dadi mangkene iki “ [ Nunjuk mendhuwur ]
drama-bahasa-jawa-bawang-putih
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Pramuka Terbaru 2015
Bawang putih : “Ngene ceritone “

Pangeran : "Kisah uripmu dramatis tenan. ning, ucul saka kabeh kuwi, ket aku ndeleng kowe, aku wis tresna. Bawang putih gelem ora rabi karo aku?"

Bawang putih : "Yen kuwi kekarepan Pangeran..."

[Sakwise kuwi dekne kabeh rabi, cie cie cie. sakwise rabi, Pangeran mbereskan masalah antara Bawang putih karo embok lan mbak tirine]

Episode V 

Simbok bawang merah lan bawang merah bersimpuh neng adhepan Bawang putih lan Pangeran. embok anak kuwi ngadhepi sidang dhuwur panggawe dekne kabeh sadurunge.

Pangeran : "Pengawal, gawa kapindho wong kuwi menyang kene!"

Simbok bawang merah : "Apurani kami, Pangeran. Aku janji bakal ngubah sifat ala sing ana nang awak ku."

Pangeran : [Menatap Bawang putih, bojone. njaluk keputusane.]

Bawang putih : [Membalas tatapan Pangeran, bojone. nuli, dheweke ngadek menghampiri embok tiri lan sedulur tirine.] "aku bisa wae nglalekne kabeh sing embok lan mbak lakoke. ning... siji syarat sing kudu tok lakoke..."

Simbok bawang merah : "apa kuwi? omongke wae. Simbok gelem nglakoni kanthi seneng ati..."

Bawang putih : "Kalian kudu lunga saka kene, lan aja nganti aku ndeleng kowe meneh. nek aku nganti ndeleng kowe meneh, mula aku arep ngongkon para pengawal kanggo nangkep lan menjebloskan kowe neng penjara."

Pangeran : "Saiki, lungoo kowe saka ngarepku!."

Simbok bawang merah lan bawang merah: "Matur nuwun dhuwur kebecikan ati kowe ngloro." [sakarone cepet lungo.]

[Sakwise lungane embok tiri lan mbakyu tirine, Bawang putih rahayuning ngaurip bareng Pangeran].
Demikian naskah drama bahasa jawa bawang merah lan bawang putih lucu semoga menghibur teman-teman semua. Jangan lup bagikan artikel ini ya dengan megklik tombol share.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Drama Bahasa Jawa Bawang Merah Lan Bawang Putih Lucu

0 komentar:

Posting Komentar