Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

18.11.15

Dongeng Bahasa Jawa Raja Kang Wicaksana

Dongeng bahasa jawa  raja kang wicaksana - Nang dhikik kala ana siji kerajaan sing nduweni raja sing wicaksana banget lan lomo, raja kesebut nduweni bojo sing ayu. Demene dekne kabeh durung padha pisan nduweni sawong anak sing arep nrima tahta kerajan saka raja, mbasi dekne kabeh wis suwe banget rabi. Dekne kabeh wis ngupadi njaluk bantuan saka kana-kene ning tetap ora mbisakne pakoleh anak. Akhire raja mutuske kanggo nekani dewa harapan.

dongeng-bahasa-jawa-raja-kang-wicaksana
Dongeng bahasa jawa raja kang wicaksana
Raja lunga mungkur istana lan ninggal ratu. Raja nunggang jaran, ning sang raja ngerti menawa saben dalane bakal bahaya banget. Salah siji peri teka ngadang raja sawektu sadurung dheweke mungkur istana “wahai sang raja sing wicaksana lan murah ati, apa panjenengan ora pengen nggawa anak buahmu?”

“Aku ora arep membahayakan sijia wong saka kerajan aku aku ora pengen ana sing tatu sajrone aku nuju menyang panggon para dewa” jawab raja.

“Njenengan bakal ngliwati akeh alangan. Aku ndeleng ana sawong sing pengen ngrebut kerajanmu, dheweke arep nglakoke hal-hal sing mbebayani banget”
“Sapa wong kesebut?”
Baca Juga: Cerpen Bahasa Jawa Tema Katresnan
“Apurakne kula sang raja, kula ora bisa ngandhani sapa wonge, amarga njenengan bakal menagertosi sajrone tindakan mengko”

“Becika yen kuwi sing paling becik, aku kudu cepet lunga”

“Raja, aku arep menehake beberapa barang sing bokmenawa iso ngewangi njenengan”

Peri menehi sepotong kayu, siji watu kerikil, lan sebotol banyu. Raja bingung ngapa peri menehake barang-barang sing bisa ditemokake sajrone dalan. Akhire sang raja mangkat nuju tujuan. Sajrone dalan raja terus mikir babagan barang-barang sing diwenehna saka peri mau.

Bengi teka, raja akhire mandheg neng panggonsn sing garing banget neng panggon kuwi raja ndeleng akehe kewan sing mati lan ora ana kauripan. Sang raja neteske eluh, jero atine dheweke celathu “apa aku raja sing ala? Geneya ana panggon sing kaya iki?”

Raja mbanjurke dalan nggoleki panggon palerenan. Raja pitakon nang sawong sing dheweke temoni neng ngarep omah.

“Klamit apa neng kene ana siji penginepan?”

“Hahahaha. Neng panggon mangkene kok nggoleki penginepan, kabeh padha wae neng kene sampean bakal mati neng kene iki, bahkan kewan lan tuwuhan ugo mati mung jero pirang-pirang jam”

“Yen ngono apa aku bisa nemu kali?”

“Apa sampean goblok? Nek kewan lan tuwuhan ora bisa urip neng kene mula neng kene ora ana banyu”

Sang raja meneng sadhela “ banjur kanpa sampean isih bisa nguwawa neng panggonan iki?”
“Aku bisa nguwawa amarga aku pengen mateni raja, apa sing kedadean aku kudu bisa mateni deweke”

“Lhoh knapa kok pengen mateni raja? Apa raja nggawe salah?”
“Becika aku arep ngandhani, dhikik kene iki subur banget ora ana panggon sing luwih subur kajaba dikene”
dongeng-bahasa-jawa
Dongeng bahasa jawa raja kang wicaksana
“Nuli apa sing kedadean?”

“Pirang-pirang wayah sing nuli ana sawong sing ngaku ngisoran raja ngomongke menawa dheweke kudu ngobong kabeh tuwuhan lan ngenggoke kali sing ngalir liwat daerah iki”

“Apa?” Sang raja kaget.

“Ana apa?”

“Apura hai cah enom, aku yaiku sang raja, nek kok pengen mateni aku, patenana aku saiki, ning aku elingna samubarang karo mateni seseorang sing tok sengiti ora bisa ngubah kaanan”

“Nuli kepriye sliramu nanggung jawabke kaanan iki wahai sang raja?”

“Aku pancen salah, amarga wektu kuwi aku pengen nulung siji daerah den samya garinge karo daerah iki, aku ora ngerti menawa dadine bakal mangkene, nyat dudu raja sing becik ning aku arep mbecikane”

“Kepriye carane?”
Baca Juga: Cerita Bahasa Jawa Legenda Gunung Kelud
“Sampean lungaa nuju menyang istana, omongke menawa sampean ketemu karo aku, tok omongke menawa aku ngongkonke kanggo nggawe aliran anyar nuju daerah iki lan nandur bali tuwuhan”
“Rakacek aku ora bisa mrana, amarga aku wis ora duwe tenaga”

Ora suwe pemuda kesebut banjur mati neng ngarepe raja, sang raja rumangsa salah banget karo apa sing tau dheweke lakoke dhisik. Nuli raja ngeling paweweh saka sang peri sadurung dheweke mangkat. Dheweke ngetoke sebatang kayu lan menancapke kayu kesebut ing lemah, nuli dheweke nyirm kanthi banyu sing dheweke gawa. Lan sang raja keturon neng ngarep kayu kesebut.

Cahya srengenge anyak njedul lan wektu raja tangi saka turune dheweke kaget karo apa sing dheweke delok, ana siji wit gedhe. Raja nangis ndelenge akhire raja sinau menawa sajrone ana kanikmatan neng kono uga ana kerekasan, loro hal kesebut ora bisa diowah ning bisa didandani kanthi palemahan.

Raja mbanjurke saben dalanane nuju menyang panggon dewa harapan, sadawa dalan sang raja rumangsa menawa dheweke wis kedadeyan dandani kesalahane. Wis adoh mlaku raja akhire nganti neng siji panggon sing makmur banget amarga gamblang katon bangunan mewah banget bahkan nganti madha rupani bangunan kraton sang raja. Raja mandheg neng ngarep siji omah, dheweke mudhun lan ndodok lawang omah kesebut.

“Klamit ….”

“Iya sedhela” krungu suwara saka walik lawang.

“Klamit apa neng kene ana siji siji warung sing adol panganan?”

“Neng kene ora ana meneh sing adol panganan, amarga neng kene makmur banget. Bahkan nganti makmure akeh wong sing mati neng kene”

“lhoh knapa? Bukane neng kene panggon sing makmur banget?”

“Iya saking makmure ora ana wong tandhang gawe neng kene, neng kene uga ora ana sing nggoleki panganan lan banyu, amarga kuwi akeh sing mati neng kene”

Raja meneng lan merenung dheweke pitakon marang atine “apa aku salah amarga dadekne kene iki makmur?”
dongeng-bahasa-jawa
Dongeng bahasa jawa raja kang wicaksana
“Hey” takon prawan sing ana neng jero omah.

“Oh ya apura, apa aku oleh njaluk sethithik panganan lan banyu?”

“Becika kabeneran kami isih nduweni akeh jagan. Mlebua!”

“Aku oleh pitakon dhisik iki panggon kaya-apa?”

“Ndhisik kene iki kere banget bahkan mung kanggo ngombe segelas banyu wong kudu paten-patenan siji padha liya, dhisik kami tau pengen mateni raja, ning raja bertindak cepet kanggo dandani kene iki, ning nang akhire kabeh sing ana neng kene sengit marang raja amarga menehake kemakmuran sing lumuwih”

“Apa aku salah? Geneya kabeh sing tak lakoke sanuli salah”

“Emange kowe iki sapa?”

“Aku yaiku raja”

“Hahahaha”
Baca Juga: Cerita Bahasa Jawa Tema Pendidikan
“Ngapa kowe gumuyu? Apa kowe pengen mateni aku?”

“Ora aku ora pengen mateni kowe, apa aku oleh menehake saran marang njenengan?”
“Saran kaya-apa?”

“Luwih becik njenengan ndandani apa sing wis tok lakoke”

“Carane?”

“Aku ugo ora ngerti, njenengan iku rajane, kudune bisa nutugake masalah iki”

Raja mikir kepriye kanggo dandani kabeh kerusuhan sing ana neng daerah iki. Raja akhire ngetoke watu kerikil lan nguncalke menyang lemah, “duar!” Jero sakedhep daerah kesebut hancur dadi tegal garing, raja bali nglakoke hal den samya kaya sing dheweke lakoke neng panggon sadurunge. Lan para wargaa teka menghampiri raja.

“Ngapa njenengan kudu nglakoke iki raja?”

“Aku nglakoke iki supaya kowe gelem ngupadi dhewe, lan ora nglumuh-lumuhan”

“Akhire raja nglakoke hal sing bener, matur nuwun raja”

Raja ngesem amba, akhire raja bisa mbanjurke dalan nuju panggon tujuan.

Neng panggon kuwi raja bali sinau menawa kabeh wong yaiku padha, ora arep ana kesugihan nek ora ana kemiskinan, amarga dekne kabeh padha hubung, lan ora ana sing luwih becik kajaba urip kanthi kecukupan.
dongeng-bahasa-jawa
Dongeng bahasa jawa raja kang wicaksana
Akhire raja tumeka panggon tujuan, panggon neng endi para dewa ngumpul. Sang raja banjur nuju panggon sang dewa harapan supaya sang ratu meteng.

“Akhire kowe teka wahai raja sing wicaksana lan murah ati” sang dewa celathu.

“Dadi kowe wis ngerti menawa aku bakal teka memoni kowe?”

“Tentu wae, ning aku ora bakal mengabulkan panjalukmu”

“Knapa? Apa gunane aku memoni kowe neng kene?”

“Wahai sang raja sliramu ngerti kaluputanmu?”

“Tentu aku wis bisa mengubah urip dekne kabeh bali kaya pisanan, rakyat ugo rumangsa seneng”
“Iki kluputanmu”

Sang raja kebingungan lan mikir apa dheweke wis nglakoke kaluputan. Sajrone beberapa jam raja isih mikir, nganti akhire dheweke ngabang lan pitakon nang sang dewa.

“Hai sang dewa, apa bisa kowe ngandhani apa kaluputan aku?”

“Sliramu ora nduweni siji ketegasan”

“Nuli apa hubungane karo permohonan dak pengen nduweni sawong anak?”

“Sliramu durung ngerti uga, becika tok cekel tanganku”

Sang raja teka menghampiri dewa lan nyekel tangane, dewa ngetoke kekuwatan kanggo ndeleng masa ngarep lan ndelokake kuripan sang raja nek nduweni anak. Jero pandelokane raja ndeleng dheweke nduweni anak kembar lanang.

Kapindho anak sang raja beda banget anak sing pisan nduweni kemurahan ati den samya karo sang raja, lagekne anak sing kapindho nduweni sifat kewicaksanaan saka sang raja. Ning wektu dekne kabeh gedhe lan marisi tahta saka sang raja kuwi wektu kehancuran saka kerajan kuwi.

Dekne kabeh berdebat menawa sawong raja mung butuh nduweni kewicaksanaan utawa kemurahan ati, amarga kleru tampa akhire sang anak raja ngongkonke kanggo perang ben ngerti sapa sing prayoga ngisi kelinggihan raja. Nang akhire kerajan kuwi hancur amarga semasa urip raja ora tau mulangna ketegasaan nang kapindho anake. Akhire raja ngerti apa sing dipangarahake peri lan apa pangarah saka tujuan dewa ora mengabulkan harapannya. Demikian sebuah dongeng bahasa jawa  raja kang wicaksana.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Dongeng Bahasa Jawa Raja Kang Wicaksana

0 komentar:

Posting Komentar