Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

2.11.15

Contoh Artikel Tentang Tari Reog Ponorogo dalam Bahasa Jawa

Sebuah contoh artikel tentang reog ponorogo bahasa jawa di bawah ini akan disampaikan dalam bahasa jawa krama sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Semoga artikel singkat ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semua dalam memuat puisi bahasa jawa, artikel maupun lain sebagainya yang tentunya menggunakan bahasa jawa.

Seni Reog Ponorogo menika kawujud saking mapinten-pinten rentetan kalih ngantos telu jogedan pambikakan. Sekitar enem ngantos sanga tiyang jaler gagah ingkang ngangem busana sarwa cemeng uga rainipun dipoles werni abrit mbektakaken jogedan setunggalipun. Dipungambaraken para penari niki ngrupikaken sosok singa ingkang pangendhel.

artikel-bahasa-jawa-tentang-reog-ponorogo
Contoh artikel bahasa jawa tentang reog ponorogo
Lajeng datheng enem ngantos sanga kenyo minggahi jaran nglajengaken jogedan Reog punika. Ing Reog tradisional, biyasanipun para penari niki diperanke dening tiyang jaler ingkang rasukanipun kados tiyang estri. Dados jogedan pambikak, biyasanipun enten mapinten-pinten lare alit ingkang mbektakaken jogedan kaliyan adegan ingkang lucu sanget. Nah, jogedan ingkang dipunbektakaken dening lare-lare niki dipuntepang kaliyan sadamelan Bujang Ganong.
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesenian Tari Saman
Kala jogedan pambikak sampun rampung, salajengipun dipentasken adegan inti ingkang isinipun yaiku sami kaliyan kondisi wonten pundi seni reog punika ditampilaken ing acara menapa.

Tuladhanipun menawi berhungangan kaliyan raben, mila biyasanipun ing adegan intu punika piyambake sedaya nampilaken jogedan adegan tresnan. Utawi tuladha hubungan kaliyan sunatan, mila sanguhipun nyriosi babagan satiyang pendekar.

Adegan wonten seni tari niki biyasanipun mboten sami kaliyan skenario ingkang sampun dipundamel. Konjuk memeriahaken acara, salajeng enten interaksi antawis dalang kaliyan para pandolan, utawi kadang kala ugi kaliyan penonton ingkang dhateng. Menawi pandolan ingkang saweg tampil kesel, biyasanipun piyambakipun dipungantosaken dening pandolan ingkang benten.

Nanging saking punika sedaya, hal ingkang wigati ugi yaiku kepuasan ingkang saget karaosaken dening paningal piyambak. Ing adegan paling akhir saking pementasan reog ponorogo niki yaiku Singa Barong. Para pandolan ngginakaken topeng ingkang nduwe bentuk sirah singa kaliyan kuluk ingkang kedamel saking wulu merak. Asal sampeyan ngerti kemawon, anteb topeng punika sanguh dumugi 50-60 kg.

Topeng punika piyambake sedaya bekta kaliyan ngginakaken untunipun. Kesagedan ingkang dipunnjawi nalar punika piyambake sedaya saged kaliyan latian ingkang anteb, ingkang dipunlebetipun ugi enten latian spiritual kados poso uga tapa.

Gimana sobat, apakah contoh artikel tentang reog ponorogo bahasa jawa di atas dapat membantu dalam belajar? Jangan lupa bagikan arikel ini jika bermanfaat dengan menekan tombol share.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Artikel Tentang Tari Reog Ponorogo dalam Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar