Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

18.11.15

Cerpen Bahasa Jawa Tema Katresnan

Cerpen bahasa jawa tema katresnan - Jenengku Shelli, siswa kelas X SMA sing isih keliwat bocah ngenal bebasan katresnan. Aku ngenal karo bebasan katresnan wektu linggih neng kelas telu SMP. Durung paham babagan katresnan, sangono gampange aku ndolanke perasaan wektu kuwi, tanpa sethithika mikirke pangrasa pasanganku. Awal mlebu SMA, aku njalin hubungan karo kakak kelasku. Aku kelas X, lagekne dheweke kelas XII pisan meneh aku mung ndolan karo demen tanpa serius mikirke pangrasane sing wis kelarani amarga tingkahku.

cerpen-bahasa-jawa-tema-katresnan
Cerpen bahasa jawa tema katresnan
Putus saka dheweke aku kenal karo cah lanang liya, kabeneran dheweke uga kakak kelasku, tepate kelas XI, Riko jenenge. Sadurunge aku ora kegeret kanggo njalin hubungan meneh, jeleh bebasane, ora ana sing menarik wektu aku njalin hubungan.

Awal kenalan aku uga ora pati nggeret, lan aku ora nganggep Riko. Ning rasa kuwi teras beda pas aku ping pisan ndeleng awake.

“Shel, kuwi lo sing jenenge Riko” jare Lani, salah sawong kancaku sing pas kuwi lagi linggih enak-enak neng ngarep kopsis karo guyonan. Aku teras nyawang menyang arah Riko, lan kuwi awal aku ngerti Riko kanthi langsung.
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Hari Guru
“Tenane kuwi Riko?” Takonku marang Lani tanpa ngilangke pandanganku saka arah Riko.
“Iya bener, kuwi Riko !” Jawab Lani karo mangan jajan sing entas dheweke tuku.

“Edan, bener-bener edan. Ganteng banget jebulna” batinku sajroning ati lan isih gumun ndelengke. Sangantine neng omah, aku ora mandhek-mandhek kepikiran raine Riko.

“Ngapa iki, aku ora bisa mandheg mikirke cah kuwi. Biyasane aku uga ora tau kaya iki” pikirku aneh banget karo bola-bali aku nguwaske handphone ngarep-arep ana SMS mlebu saka Riko. Tenan aneh, sing maune aku ora kegeret, saiki malah ngarep-arep luwih karo Riko.

“Ana SMS !” Bengokku. Teras dak bukak SMS kuwi lan bener, kuwi SMS saka Riko. Aku bungah banget. Kuwi awal nguga aku bisa serius njalin hubungan karo pasangan, tenan beda karo pasangan-pasanganku sadurunge.
Baca Juga: Cerkak Bahasa Jawa Tema Gotongroyong
Lan iki wayah sing tak tunggu, wayah nangendi aku lan Riko mlaku bareng. Sadurunge kami nonton, ning mergo wayah wis keliwatake, kami akhire nuju menyang siji panggonan sing becik banget. Udara sing sejuk, kahanan tenang, manuk-manuk nembang, suket ijo njoget lan genangan banyu sing amba yaiku panggonan cilik saka pancaran becik kene iki. Neng kene iki aku lan Riko padha nyritani babagan kuripanku  dhewe-dhewe, ora krasa uga sore wis teka.

“Aku oleh ngomong serius ora Shel?” Takon Riko ngono serius nguwaske aku.
“Oleh Mas, ayo !” Karo sethithik gugup aku njawab pitakone. Dumadakan Riko gujeng tanganku. “Duuh duh duh edan, arep ngapa ki bocah” batinku njero ati.

“Gelem ora dadi pacarku ?” “Aku tresna karo kowe”.

Saknalika pangrasaku teras campur aduk antara seneng lan bingung. Tekan saiki hubunganku lan Riko apik-apik wae. Ora pernah neson apa maneh pada selingkuh. Mugo crita katresnanku iki bakal dadi crita katresnan keri dhewe kanggo aku lan Riko. Demikian cerpen bahasa jawa tema katresnan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerpen Bahasa Jawa Tema Katresnan

0 komentar:

Posting Komentar