Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

3.11.15

Cerita Bahasa Jawa Legenda Gunung Kelud

Sesorah Jawa - Gunung kelud sing ana ing Kediri Jawa Timur iki paling akhir meletus nang taun 2007 nuli. Lan saiki gunung kelud iki dadi bakal pacelathon ngenani legenda gunung kelud. Cerito Rakyat saka Kediri kanggo warga Jawa Timur, gunung kelud nduweni legenda dawa. Miturut sejarah gunung kelud  asal-usule dudu saka gundukan lemah ndhuwur sacara alami, kaya gunung tangkuban prau neng Bandung, Jawa Barat. Asal usul gunung kelud kebentuk saka siji pengkhianatan sawong putri nduwe jeneng Dewi Kilisuci adhep raja sakti nduwe jeneng Mahesa Suro lan Sapi Suro.

Sumber informasi babagan legenda gunung kelud 

Informasi saka macem-macem sumber, kala kuwi, dikisahkan Dewi Kilisuci putri Jenggolo Manik sing terkenal mergo ayune dilamar loro wong raja. Nanging sing nglamar dudu saka bangsa menungsa, amarga sing siji nduwe sirah sapi nduwe jeneng raja sapi suro lan sijine meneh nduwe sirah kebo nduwe jeneng mahesa suro.
legenda-gunung-kelud

Legenda gunung kelud dibacutka kanthi anane sayembara sing ora mungkin dikerjakne dening menungsa biyasa marang dekne kabeh ngloro, saka dewi kilisuci dhewe sing nduwe tujuan kanggo nolak lamaran kesebut, yaiku nggawe sumur cacah 2 neng dhuwur puncak gunung kelud, sing siji kudu mambu amis lan sing sijine kudu mambu wangi lan kudu buyar jero sewengi utawa nganti pitik kluruk.
Baca Juga: Cerita Pengalaman Pribadi Bahasa Jawa Plesiran Bareng Keluarga
Akhire kanthi kesaktian mahesa suro lan sapi suro, sayembara kesebut disaguhi. Sakwise temandang sewenig neng dhuwur gunung kelud, kapindho rojo kui menang sak njero sayembara.

Nanging dewi kilisuci isih durung gelem dirabeni. Banjur dewi kilisuci ngajokake siji panjaluk meneh. Yaiku kapindho raja kesebut kudu mbuktekne dhikik menawa kapindho sumur kesebut bener bener mambu arum lan amis kanthi cara dekne kabeh kudu mlebu menjero sumur.

Akhir saka kisah legenda gunung kelud 

Amarga para raja kui terpedaya karo rayuane dewi kilisuci, dheweke banjur pada mlebu ing njero sumur sing jero banget kesebut. Sawise dekne kabeh wis ana ing njero sumur, nuli dewi kilisuci ngongkonke prajurit jenggala kanggo nguruki para raja kui kanthi watu saka nduwur sumur.

Mula matia mahesa suro lan sapi suro neng sumur saka panggawene dhewe neng dhuwur gunung kelud. Sadurung mati sapi suro sempat nyupata karo ngomongke (jero basa jawa)
“Yoh, wong Kediri mbesuk bakal pethuk piwalesku sing makaping kaping yoiku. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi Kedung”
Saka cerita bahasa jawa legenda gunung kelud iki akhire masyarakat lereng gunung kelud nglakoke sacawis sesaji kanggo tolak balak sing karan Larung Saji. Acara iki dienengake sataun pisan nang udhar 23 wulan sura saka masyarakat sugih waras.

Acara ritual iki uga dadi wahana promosi kanggo ningkatake kunjungan wisatawan supaya teka menyang kutha Kediri Jawa Timur.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Bahasa Jawa Legenda Gunung Kelud

1 komentar: