Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

27.10.15

Woro Woro 17 Agustus Bahasa Jawa

Woro-woro bahasa jawa yaiku salah sijining bentuk penyampaian informasi sing ditujukake marang wong akeh. Ana ing bahasa Indonesia tembung iku duwe padan Pengumuman kang ngrupakne jenis layang sing didasarkake saka dhuwur cacah pamaca sing dikekarepake saka layang kesebut.

Pengumuman yaiku layang sing ditujukake marang pirang-pirang wong, instansi, utawa pihak liya sing jenenge ora bisa disebutke mboko siji. Pengumuman biyasane digunakne jero ruang lingkup sing kewates utawa bukak sacara amba. Isi sak njerone sifate umum. Amarga ditujukake marang khalayak amba, mula pengumuman kudu ngindari panggunan tembung-tembung sing sifate teknis. tembung utawa ukara sing digunakne kudu bisa dipahami saka sabeh kalangan.

Ing ngisor iki contoh woro-woro 17 agustus bahasa jawa kang bisa dadi pedoman kanggo gawe jenis pengumuman liya kayata pengumuman bahasa jawa pengetan dina sumpah pemuda, pengetah dina kartini, pengetan hari pendidikan nasional, lan sak panunggalane.

woro-woro-bahasa-jawa

Kejoba ukara kaya ana nduwur kui, woro-woro bahasa jawa ugo bisa kita gawe kanthi luwih menarik maneh supaya yen pengumuman kui ditempel ana saklebete sekolah bisa luwih narik para siswa kanggo maca.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Woro Woro 17 Agustus Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar