Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

27.10.15

Selamat Ulang Tahun Wati Dalam Bahasa Jawa

Cerpen selamat ulang tahun bahasa jawa di bawah ini menceritakan kisah anak SD yang tengah merayakan hari ulang tahunnya. Seperti apa dan bagaimana kisah wati dalam cerpen bahasa jawa? Yuk simak di bawah ini.

Wilujeng ambal warsa Wati…” ucapan punika medal saking hampir sedaya kanca-kanca kula ing kelas. Dinten niki udhar 23 Juni pancen yaiku dinten ulang taun Wati ingkang datheng 8. Piyambakipun pancen hampir saben dinten ulang taunipun ing rayakan dening tiyang sepuhipun.

Saksampune acara perayaan dinten ulang taun Wati rampung. Wati katon bingung. Supire bapakne pak karno dereng muncul ing ngajeng sekolah. Wati tambah gelisah kaliyan mbekta welasan kado saking kanca-kancanipun. Mboten dangu lajeng supir uga mobil ngampiri Wati konjuk mapah mantuk.
Baca Juga: Woro Woro 17 Agustus Bahasa Jawa
Ing njero mobil dumadakan Wati nangis. “de Wati sampeyan punapa nular ?” Taken pak karno ingkang kaget mireng anak bose nangis. “Wati nular amargi, ibu uga bapak Wati mboten enten kala acara Ultah ing sekolah wau. Ingkang enten namung Bi Minah. Wati pengen bapak sami ibu enten ing acara punika” wangsulan Wati kaliyan nangis.

Sewentara kanca sebangku Wati, Kadir badhe ngrayake dinten ulang tahun ingkang datheng 8 ugi. Bedanipun Kadir badhe ngrayake dinten Ulang tahun ing griya. Lebet manah Kadir iri ing Wati ingkang ngrayake dinten ulang taunipun ing Sekolah. Lajeng, ing kala ngaso Kadir pitaken ing Wati: “Wati, Kenapa wingi bapakmu ora rawuh ing acara perayaan dinten Ulang taumu?”. “Iyo, bapak ku wingi ora rawuh mergo enten rapat dadakan. Mekaten ugi ibu ku” wangsul Wati. “Loh dadi sik rawuh wingi udu ibu mu?” Kaliyan raos kaget Kadir pitaken. “ Kae udu ibu ku. Nanging kae bi Minah pembantu keluargaku.” Wangsul Wati kaliyan nada sedhih.

Sonten dintenipun satelas wungu tilem siyang. Kadir lajeng dipunkengken ibu adus. Lajeng, saksampune rapi rasukanan. Mireng sekaran ingkang sami sahut-menyahut :” wilujeng ulang taun! Wilujeng ulang taun!” Kaliyan rai ceria uga kaget menghampiri bapak uga ibunipun. “Terimakasih bapak, terimakasih ibu, Kadir rena pisan dinten niki.” Tembung Kadir kaliyan terharu.

Sapanjang sonten Kadir sareng keluarga rena-rena lebet kawontenan perayaan dinten ulang taunipun ingkang datheng-8 taun. Demikian kisah wati dalam cerpen selamat ulang tahun bahasa jawa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Selamat Ulang Tahun Wati Dalam Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar