Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

30.10.15

Contoh Teks Drama Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Sesorah  - Teman-teman yang sedang mencari contoh teks drama bahasa jawa tema pendidikan di bawah ini merupakan salah satu contoh drama singkat yang dikemas menggunakan bahasa jawa krama ngoko alus. Adapun peristiwa yang akan di bawakan oleh 5 hingga 6 orang ini menceritakan keadaan suatu kelas di sekolah. Dalam drama basa jawa ini juga terdapat nilai positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kebersihan bersama. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan namun mudah-mudahan naskah drama di bawah ini dapat memberikan kita gambaran maupun contoh bagaimana membuat teks drama menggunakan bahasa jawa. Langsung saja kita simak selengkapnya di bawah ini.

Drama Bahasa Jawa untuk 5-6 orang

Judul Drama : aji kepradulen adhep keresikan
Tokoh ing crito
 • Nur Hadi
 • Ana
 • Kurnia
 • Rico
 • Nawan
 • Pak Guru

contoh-teks-drama-bahasa-jawa-tema-pendidikan
Baca Juga: Cerita Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Melu Lomba Cerdas Cermat
Masalah
 • Rico lan Nur Hadi ora gelem mbuwang sampah ing panggonane lan ora gelem ngresikna kelas.
Komplikasi
 • Ana lan Kurnia ngeloke dekne kabeh lan ngomongke menawa njaga keresikan yaiku hal sing penting banget.
Maknane
 • Dekne kabeh padha nggugat pamikir.
 • Pak guru rawuh lan nasehati dekne kabeh kabeh.
Simpulan
 • Dekne kabeh akhire sepakat kanggo njaga keresikan kelas.
Karakter tokoh
 • Antagonis : Rico, Nur Hadi
 • Protagonis : Pak guru
 • Tritagonis : Ana, Kurnia
 • Figuran : Nawan
Panggonan
 • Panggon : Ruang Kelas
 • Wayah : esuk sadurung jam piwulang diawali.

Contoh Teks Drama Bahasa Jawa

Kahanan kelas isih sepi wektu Kurnia teka, mung ana Nawan lan Rico wae. Kurnia ndeleng akeh sampah sing semebar neng kelas. Lan dheweke njaluk tulung Rico lan Nawan kanggo ngewangi ngresiki.

Kurnia : Hey Rico, Nawan…

Rico : Hey ugo Kur..

Nawan : Kowe wis ngerjakne PR durung?

Kurnia : Uwis lah, Ibuku kan sanuli mriksa PR ku saben dina.

Rico : Aku uga wis.

Kurnia : Wah, kelas awake dhewe reged pisan ya, akeh sampah dluwang lan plastik. Iki mesti turah sampah wingi.

Rico : iya, reged banget. Ning wis ta, mengko uga diresikna ro Pak Amad. Ya ta Wan?

Nawan : (mung ngesem)

Kurnia : Awake dhewe ora oleh ngandhalake Pak Amad Rico, kan awake dewe sik ngegeti. Sakudune awake dhewe sing ngresikna.

Rico : ning ta pagawean pak Amad nyat resik-resik.

Kurnia : Iya pancen, nanging awake dhewe kudu sinau mandiri, awake dhewe ugo isih bisa ngresikna iki bebarengan karo kanca sing liya.

Rico : ah aku males.. kana kowe wae Kur

(nuli teka Nur Hadi lan kanca sing liya)

Nur Hadi : ana apa sih iki, kok esuk-esuk wis pada rebut?

Kurnia : Galo Nic, Rico ora gelem ngewangi ngresikna kelas awake dhewe, padahal kan awake dhewe sing ngregeti.

Nur Hadi : Kan wis ana Pak Amad, dadi nggo ngapa awake dhewe sing repot Kur?

Rico : Nah ta, bener tembungku Kur. Ra ngandel ya kowe ro aku?

Kurnia : Ah kowe ki padha wae, ya wis yen ora gelem ngewangi.

(contoh teks drama bahasa jawa tema pendidikan- Kurnia njupuk siji poro siji sampah sing ana neng kelas karo laci meja bareng pira-pira kancane sing neng kelas kajaba Rico lan Nur Hadi. Nuli ora suwe teka Ana lan kanca sing liya)
contoh-teks-drama-bahasa-jawa-tema-pendidikan

Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesenian Tari Saman
Ana : Sugeng enjing kabeh..

Kabeh : Sugeng enjing ugo na..

Ana : Lho, Nur Hadi lan Rico ngapa ora ngewangi Kurnia lan kanca-kanca kanggo resik-resik?

Rico : Kan aku wis kandha, kuwi ben diresikna Pak Amad wae, panjaga sekolah awake dhewe.

Nur Hadi : Iya, meneh uga ta tugas awake dhewe sinau, iya ta Rico?

Rico : Bener banget kuwi.. setuju pokoke!

Ana : Tapi kan iki kelas awake dhewe, awake dhewe wajib njagane bareng uga.

Kurnia : wis ta An, aku wis omong ngono nang dekne kabeh, ning dekne kabeh ora gelem ngrungokake kok.
Ana : Ben mengko dekne kabeh kuwi didukani pak guru Kur.

Kurnia : iya bener…

(selanjute ana contoh teks drama bahasa jawa tema pendidikan sakwise resik-resik buyar, bel banjur muni, lan murid banjur linggih neng palungguhan dhewe-dhewe. Ora suwe pak guru banjur rawuh lan mlebet menyang kelas)

Pak guru : Sugeng enjeng anak-anak…?

Murid : Enjing Pak Guru…

Pak guru : Yo, sadurung nganyak piwulang dina iki, awake dhewe doa dhisik.

Salah sawong mangarepi doa, lan kelas dadi tenang.

Pak guru : Saiki piwulangan bisa anyak diawiti. Dina iki awake dhewe bakal sinau ngenani keresikan. Anak-anak mesti wis ngerti ta apa kuwi keresikan?

Kurnia : Ngerti pak, tembung ibuku, keresikan kuwi sakanggonan saka pangandel pak.

Ana : Keresikan kuwi penting kanggo njaga kawarasan awake kita pak.

Pak guru : Bener pisan. Dadi keresikan kuwi sakanggonan saka pangandel, amarga pas awake dhewe mangandel marang Tuhan, mula awake dhewe kudu njaga keresikan, becik saka keresikan awak ugo  lingkiungan sekitar.

Nur Hadi : Yen kagem njaga kawarasan pak? Awake dhewe pun resik kadang uga tasih lara?

Rico : Enggeh pak, kadang pun resikan, nanging tetap mawonlara flu, watuk, demam, malaria, lan sing sanese.
contoh-teks-drama-bahasa-jawa-tema-pendidikan

Baca Juga: Kumpulan Teks Pidato Bahasa Jawa
Pak guru : Nah, bocak-bocah, lelara kuwi dudu mung teka saka resik utawa orane lingkungan awake dhewe, nanging uga amarga kondisi kekebalan awak, lan asupan gizi sing awake dhewe pangan.

Nur Hadi : Dodos menawi kita njagi keresikan tetap tasih saget lara nggih pak?

Pak guru : Tentu wae. Nanging awake dhewe bisa ngindari supaya lelaran ora tambah parah kanthi tetap njaga keresikan. Bayangna wae, kanthi njaga keresikan wae awake dhewe isih bisa kena lara, apa maneh yen awake dhewe ora njaga, bener to?

Kurnia : Leres Pak Guru. Kui Rico lan Nur Hadi, rungoke pengarah Pak Guru.

Rico : Iya-iya kawit mau-mau uga wis ngrungokake.

Ana : Dadi sesuk-sesuk kowe cah loro, Nur Hadi lan Rico uga kudu melu njaga keresikan kelas awake dhewe.

Rico+Nur Hadi : siyap …

Pak guru : Bocah-bocah, kelas iki yaiku duwe awake dhewe kabeh, dadi awake dhewe kabeh tanggung jawab kanggo ngrumat lan njaga. Supaya awake dhewe terhindar saka lelara lan tetap resik. Ngerti?

Murid : Ngertos pak …

Rico : Nggih pak, milai mbinjing kula badhe tumut piket lan njaga keresikan kelas.

Nur Hadi : Kula ugi pak.

Neng dhuwur yaiku sethithik contho drama singkat babagan bocah SD sing berdebat ngenani keresikan. Aji sing pengen disampaiake yaiku menawa awake dhewe kudu njaga keresikan, amarga keresikan yaiku sakanggonan saka pangandel, lan keresikan ugo bisa nghindarkan awake dhewe saka lelaran. Contoh teks drama bahasa jawa tema pendidikan jero kelas iki klebu jero lingkup sing ciut amarga mung ana beberapa tokoh wae sing nduweni peran.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Teks Drama Bahasa Jawa Tema Pendidikan

7 komentar: