Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

19.10.15

Cerkak Bahasa Jawa Tema Gotong Royong

Simak cerkak bahasa jawa tema gotong royong di bawah ini sebagai salah satu bacaan menarik tentang artikel kebudayaa gotong royong bangasa Indonesia yang menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya bagai masyarakat kita. Simak secara seksama uraian singkat dalam bahasa jawa di bawah ini.

Gotong royong yaiku salah siji budaya bangsa sing nggawe Indonesia, dipuji saka bangsa liya amarga budayaane sing unik lan kebak toleransi terna pepadha manusia.Ini uga ngrupakne salah siji faktor sing nggawe Indonesia bisa nyiji saka Sabang nganti Merauke, mbasi beda agama, suku lan werna lulang.

Ciri khas bangsa Indonesia salah sijine yaiku gotong royong, awake dhewe meruhi menawa modernisasi lan globalisasi bayen corak kuripan sing kompleks banget, hal iki sakudune aja nganti nggawe bangsa Indonesia kelangan kepribadiane dadi bangsa sing sugih arep unsur budaya. ning karo tambah derase arus globalisasi gelem ora gelem kepribadian kesebut bakal terpengaruh saka kebudayaan asing sing luwih mentingna individualisme. Saktemene budaya gotong-royong ngrupakne kekuwatan gedhe budaya masyarakat sing butuh dikembangke terus neng negeri Indonesia iki”.

cerkak-bahasa-jawa-tema-gotong-royong

Tak tulisake cerkak bahasa jawa tema gotong royong iki kaum lanang ribut ngaduk semen lan wedi, njagakne watu bata, kayu lan paku-paku ana uga beberapa lanang sing ngresikna palemahan. sadurung diresikna, palemahan kuwi diratakne dhisik. Kaum wedok, embok-embok, njagakne panganan, kopi lan teh. kabeh ribut njupuk kanggonan jero pagawean kuwi neng daerah perbukitan mubarang desa nduwe jeneng desa Bukit, neng kawasan Rumbai, ora adoh adoh saka kutha Pekanbaru. ora ana wong sing ngobrol utawa berlagak kaya bos sing pangerjane mung ngongkon. kabeh wong sing teka jupuk kanggonan jero pagawean kuwi. saben individu bokmenawa rumangsa risih nek ora melu berpartisipasi. dekne kabeh kabeh nduweni pangrasa pengen ngladeni, lan pengen ngentengna bubuh pepadha warga. dekne kabeh bebarengan ngawakake omah kanggo sawong warga neng desa dekne kabeh. Budaya gotong-royong wis dadi kanggonan saka kuripan dekne kabeh sadina-dina.
Baca Juga: Artikel Kesehatan Bahasa Jawa Jaga Kawarasan Badan
Kisah kuwi yaiku gambaran kuripan warga Indonesia puluhan taun nuli neng mubarang kawasan nduwe jeneng Rumbai neng pulau Sumatera. Masa saiki uwis dicawis beragam ajang organisasi/ lembaga formal unuk kemempengan sosial lan pengembangan masyarakat. ajang kuwi bisa dioptimalkan kanggo nglakokake lan nguwatake bali budaya gotong-royong. ana ORMAS, ana uga Yayasan, LSM lan Koperasi.

Lembaga yayasan yaiku awak hukum sing ditujukan kanggo nglakoke macem-macem kemempengan neng bidang kemanusiaan, sosial, budaya, agama lan kemasyarakatan. jero lembaga yayasan pangilon kekarepan pamerentah kanggo menehake peluang sagedhe-gedhene kanggo warga macem-macem kelompok masyarakat kanggo nglakoke kemempengan ladenan, pamulangan lan pengembangan jero saperlu panangen masyarakat sing waras jasmani lan rohani.

Yek kowe bareng kanca-kanca ngawakake yayasan, sabecike fokuskan awak nang misi ladenan, dimawani karo semangat gotong-royong, ben yayasan kuwi ngguna kanggo masyarakat amba. karo pangerepan semangat gotong- royong, kowe sisan mulang warga masyarakat ben nuwuhake bali budaya gotong- royong sing wis anyak terkikis entek saka perkembangan zaman. panggunan yayasan mung dadi simbol utawa tampilan ben katon nggeret neng mata masyarakat utawa nggoleki popularitas karo beragam kemempengan heboh sing menghambur-hamburkan dana yayasan, bangeta ora tepat. Yayasan mestinya dudua piranti kanggo kumpul-kumpul, ngerumpi utawa pesta pangan bareng. ning, yayasan yaiku ajang kanggo ngladeni, lanjutake cerkak bahasa jawa tema gotong royong ajang kanggo nggawe kanggo masyarakat. sing dadi ukuran jero pengembangan yayasan yaiku sepira gedhe sabenane jero ngladeni, nulung, mulang lan mengembangkan masyarakat.

Banget ironise yen sekelompok wong ngawakake yayasan karo tujuan lan misi mulia, banjur yayasan nrima sumbangan jero cacah gedhe saka macem-macem pihak, ning dana yayasan mung digunakne kanggo pangan bareng, pesta, tour lan macem-macem kemempengan konsumtif liyane, lagekne pas ana warga utawa kelompok masyarakat mbutuhake tulungan, yayasan ora bisa nggawe apaa amarga dana yayasan wis dientekake kanggo kemempengan sing ora padha karo tujuan lan misi yayasan. mbasi mubarang yayasan mung nduweni dana sethithik, ning dana kuwi digunakne karo optimal kanggo kepentingan ladenan masyarakat, mula yayasan wis mlaku nang jalur sing tepat.

Kepiye sikap awake dhewe dadi anggota panggering mubarang yayasan? apa cukup menehi dhuwit kanggo yayasan, nuli mbenke yayasan mlaku ngono wae diurus saka kanca-kanca liyane? dadi anggota panggering mubarang yayasan sabecike awake dhewe nandurke prinsip ngladeni, prinsip gotong- royong neng jero awak awake dhewe masing-masing. Yayasan bisa diarahkan ben bisa ndeleng kebutuhan masyarakat lan ngladeni mawa mengembangkan masyarakat menyang arah kuripan sing luwih becik. awake dhewe bisa mengembangkan masyarakat menyang arah kuripan sing luwih pinter.

Budaya gotong- royong ora nduwe arti kudu sanuli nglakoke hal-hal gedhe kanggo masyarakat. karo nglakoke kemempengan sederhana pun, kaya nganggoke klambi bekas marang masyarakat sing mbutuhake, nglakoke pangresikan lingkungan, nyurung terciptanya kerjasama terna warga lan nandur wit, yayasan wis nglakoke ladenan sing becik kanggo masyarakat. Demikian cerkak bahasa jawa tema gorong royong dalam artikel pendek semoga dapat menginspirasi kita semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Tema Gotong Royong

1 komentar:

  1. Wah mantep tenan iki bloge mba. Saiki wis jarang ana blog sing nganggo basa Jawa. Sip lah,,nguri-nguri budaya lan bahasa Jawa. Sukses mba

    BalasHapus