Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

19.10.15

Artikel Sumpah Pemuda Bahasa Jawa 2018

Sengaja artikel sumpah pemuda bahasa jawa ini kita sampaikan pada bulan ini sebagai bentuk peringatan hari sumpah pemuda tahun 2018 yang akan jatuh pada beberapa hari ke depan. Artikel bahasa jawa di bawah ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik dalam referensi pidato upacara sumpah pemuda, tugas sekolah maupun yang lainnya.

Udhar 28 Oktober sing kerep awake dhewe pengeti dadi dina sumpah pemuda nduweni arti sing penting banget kanggo bangsa Indonesia amarga ngrupakne tongggak bersejarah kanggo bangsa iki amerga kadadean kuwi ngrupakne awal kedadeane perjuangan sing angabehi sing dilandasi semangat poro sijen lan kesijen bangsa demi tercapainya cita-cita perjuangan bangsa menuju Indonesia merdeka.
artikel-sumpah-pemuda-bahasa-jawa

Sumpah pemuda yaiku salah siji tonggak sejarah sing penting kanggo bangsa Indonesia. Kaya awake dhewe wis kengerteni, ana telu butir penting Sumpah pemuda, yaiku nduwe lemah banyu siji, berbangsa siji, lan basan siji. Telu hal iki ngrupakne faktor penting kanggo negara awake dhewe.
Sumpah pemuda ngrupakne bukti otentik menawa nang udhar 28 oktober 1928 Bangsa Indonesia dilairke, Proses kelairan Bangsa Indonesia iki ngrupakne buah saka perjuangan rakyat sing sajrone atusan taun tertindas dingisor kekuwasan kaum kolonialis nang wektu kuwi, kondisi ketertindasan iki sing kemudia nyurung para pemuda nang wektu kuwi kanggo membulatkan tekad demi ngalungguhan Harkat lan aji urip wong Indonesia asli, tekad iki sing dadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia nganti kedadeyan mencapai kemerdekaannya 17 taun banjur yaiku nang 17 Agustus 1945.
Baca Juga: Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Hari Sumpah Pemuda
Padha jenenge, Sumpah pemuda dirumuskan saka para pemuda. Dekne kabeh banjur dadekne dheweke dadi dasar kanggo membangkitkan rasa nasionalisme. Artikel sumpah pemuda bahasa jawa ugo nulisake yen para pemuda ora meneh berjuang dhewe, ngliyakne bersamasama. Butuh awake dhewe kengerteni, Sumpah pemuda ora lair ngono wae. Akeh hal sing melandasi para pemuda bertekad kanggo nyiji. Dekne kabeh mikir ora arep bisa nggawe Indonesia merdeka nek berjuang neng kelompok dhewe.

Kewurungan jero memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nggawe dekne kabeh eling menawa rasa nasionalisme kudu dipadukan. Amarga kuwi, dianakna Kongres pemuda I lan II. Dekne kabeh dadi siji, dadi “pemuda Indonesia”. Semangat poro sijen para pemuda dhisik kudu dimeloni pemuda masa saiki. Yaiku, mengisi kemerdekaan karo hal positif sing ngguna kanggo nusa lan bangsa.

Sumpah pemuda gedhe banget pengaruhnya kanggo bangsa Indonesia. rasa poro sijen lan kesijen tambah tebal sing tambah ngamba ora mung dikalangan pemuda wae ning uga dikalangan masyarakat amba. Sifat kedaerahan sing sadurunge kuwat banget dadi nggenti karo sifat Nasionalisme sing mengakar nang semangat poro sijen kanggo terwujudnya bangssa Indonesia sing merdeka saka banda penjajahan.

Karo semangat poro sijen sing wis ditandurke saka pemuda jero Sumpah pemuda. Mula upadi kanggo nuju indonesia sing merdeka tambah amba, amerga komunikasi antara sing siji karo sing liyane tambah gampang. Tembok kedaerahan sing dhikike dadi pangalang saiki wis kedadeyan dibruke saka rasa poro sijen lan kesijen sanubari warga indonesia.

Dengan memahami secara seksama artikel sumpah pemuda bahasa jawa di atas mudah-mudahan semangat persatuan dan kesatuan kita semakin erat dan kuat.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Sumpah Pemuda Bahasa Jawa 2018

0 komentar:

Posting Komentar