Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

18.8.15

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pramuka Terbaru 2018

Cerita dalam artikel ini merupakan kegiatan pramuka yang sengaja dituliskan dalam bahasa jawa. Artikel bahasa jawa tentang pramuka ini tergolong artikel baru yang diposting pada tahun 2018 ini. Udhar 14 Agustus, dipengeti dadi dina Pramuka. Ditetapne dadi dina Pramuka amarga nang udhar 14 Agustus ing taun 1961 kepengker kedadean-kadadean pelantikan MAPINAS utawa Majelis Pimpinan Nasional, KWARNAS (Kwartir Nasional) neng Istana negara sing dieloni karo pawai Pramuka. Maca pirang-pirang artikel tentang Pramuka, nggawa pikiran ku kanggo ngeling-eling menyang pirang-pirang taun kepengker.

artikel-bahasa-jawa-tentang-pramuka

Sepisan kegiatan Pramuka sing tau tak meloni yaiku pas aku lingguh neng bangku sekolah dasar utawa SD. Aku lan kanca-kanca mlebu kelompok Penggalang. Wektu arep melu kegiatan kesebut, aku njaluk ibuk kanggo nukoke piranti Pramuka kajaba kelambi seragam. Amerga neng sekolah dasar panggon aku sinau, seragam Pramuka wis dadi seragam siswa saben dina sabtu.

Ibuk nukokake sak set piranti Pramuka mulai saka topi, dasi, sempritan ugo taline, sabuk, neng pasar Bringarjo. Sawentara kanggo teken utawa tongkat Pramuka, yen ora salah eling, aku lan kanca-kanca  tukune neng bakul pring sing marung ora adoh saka sekolah sing banjur dipotong lan dicet dhewe. Amarga ora ngerti ukurane, aku njupuk pring sing gedhe. Pamburine, teken kesebut krasa abot pas tak gawa mangkat kegiatan Pramuka sing tak meloni. hehe

Saka kegiatan Pramuka, aku ping pisan krungu lirik sing buren sempat populer pas digawakne saka kelompok Nasyid Raihan karo judul i’tiraf.

Tak tuliske sisan ya ana artikel bahasa jawa tentang pramuka iki Aku mung meloni kegiatan Pramuka sing dilakoke neng awan dina wae. Sewentara kegiatan Pramuka samisal kemah utawaa sing butuh nginep neng sekolah kaya Persami, aku ora tau melu. Ning ana siji kedaden aneh sing aku lan kanca-kanca alami  ing kegiatan Pramuka neng sekolah. Kegiatan kesebut ngrupa dolanan nggoleki jejak utawa golek dalan padha karo pituduh sing diwenehna neng saben pertelon utawa prapatan dalan.
Aku sing ditunjuk dadi pangarep regu kanthi PD maca pituduh ping pisan sing diwenehna sing isine kurang luwih muni, “belok tan ngliwati dalan sing dilapisi semen”

Aku terus eling karo dalan karo kondisi mangkono amarga kerep tak liwati pas mangkat menyang sekolah. Aku banjur ngajak kabeh anggota regu nuju dalan sing taak pangarah. Kondisine padha karo pituduh yaiku menyang arah dalan dilapisi semen. Pirang-pirang regu sing mlaku neng buri regu ku ugo melu lewat dalan sing pada.

Sakwise nganti neng tujuan lagi aku ngerti menawa regu sing tak pimpin lan pirang-pirang regu sing liya salah dalan. Dalan  sing tak tempuh jebulna luwih adoh saka dalan sing sakudune. Jebulna, ana dalan liya sing kondisine padha kaya pituduh sing tak waca mau. Akhire, kabeh anggota regu sing salah arah kesebut diwenehna hukuman marang kakak pembina.

Demikian artikel bahasa jawa tentang pramuka yang bisa saya sampaian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ada juga pidato bahasa jawa tema pramuka lho.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Tentang Pramuka Terbaru 2018

0 komentar:

Posting Komentar