Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

29.8.15

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah

Artikel bahasa jawa tentang kesehatan - Sekolah ngrupakne salah siji lembaga formal pamulangan sing nduwe guna kanggo ningkatake pangaweruhan lan kabisan anak, ekolah ngrupakne panggon awake dhewe nyaka macem-macem kawruh dadi bekal kanggo nguwawa urip neng banjur dina. Panguwawa lan pangenalan menditail ngenani lingkungan bisa disakakne anak liwat pamulangan neng sekolah.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kesehatan-lingkungan-sekolah

Cara – cara sing butuh dilakoke kanggo njaga karesikan lan kesehatan lingkungan sekolah antara liya yaiku.

 • Nanem taneman apotek hidup neng sekolah
 • Ngurangi utawa ngirit panggunan lampu listrik pangadhem ruang kelas, konsumsi banyu lan energi liyane. 
 • Nangani mekanisme pambuwangan sampah neng sekolah. 
 • Mbiyasakne kanggo irit kanthi ngolah ulang kabeh dluwang, plastik lan sawarnane 
 • Ndewekake pambuwangan kanthi jenis sampahe kaya sampah organik lan nonorganik. 
 • Gawe program ekstra kulikuler tresna lingkungan, kaya kelompok ijo, pandemen alam lan sawarnane. 
 • Nglakoke diskusi babagan pangingon-ingon lingkungan sekolah lan sawarnane. 
 • Ngenekake studi banding saperlu pangingon-ingon lan undhak-undhakan keresikan saha kelestaren laingkungan sekolah. 
 • Nglakoni tata tertib keresikan lan kelestaren lingkungan ing sekolah. 
 • Ngembangke katresnan lan kepradulen siswa adhep lingkungan sekolah liwat macem-macem loba praduli lingkungan, kaya lomba keresikan terna kelas, nggambar, utawa aneka kreativitas liya sing grapyak lingkungan. 
 • Ngenekake pengawasan lan panjejegan kedisiplinan. 
 • Nggunakne dina-dina gedhe nasional kanggo obah praduli lingkungan utawa gotong royong.

Sakabehane, keresikan lan keasrian sekolah yaiku tanggung jawab bareng saka saben warga sekolah. Kajaba guru lan siswa, pangingon-ingon lan perwujudan lingkungan sekolah sing sehat/ waras  lan asri ora ucul saka sabenan wong tuwa, swasta lembaga swadaya masyarakat nyapokna pamerentah. Kondisi mangkana arep bayen siswa sing cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan mawa bisa ngerepake sikap demen lan praduli lingkungannya neng lingkungan sekolah arepa masyarakan.Artikel bahasa jawa tentang kesehatan lingkungan sekolah.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah

0 komentar:

Posting Komentar