Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

14.5.15

Sesorah Bahasa Jawa Krama Alus Bahayanipun Rokok

Pada kesempatan ini sesorah jawa akan kembali membagikan contoh sesorah bahasa jawa krama alus dengan tema “bahaya merokok”, semoga dengan memahami makna dalam pidato di bawah ini kita semua akan terhindar dari bahaya rokok dan bisa mewujudkan kesehatan badan kita. Selamat menyimak.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
saderengipun kula aturaken matur sembah nuwun dumateng panitia acara sarasehan werda muda wonten ing dusun menika, lebet saperlu mengeti dinten tanpa sata sak ndunya ingkang dhawah wonten lukar 31 mei saben tahunipun, ingkang sampun nyaosaken wanci dhateng kula kagem ngantosaken sesorah bahasa jawa krama alus bahayanipun rokok menika lebet saperlu mujutaken dinten bebas rokok menika dados kasinggihan-kasinggihan saged dados dinten ingkang terbebas saking kukus rokok utawi ses salaminipun. 

Kanca-kanca ingkang kula bektosi, 
Sanes dados wados umum malih ugi mboten kedah dupungkiri malih menawi wonten kalangan para perokok saestu sampun mangertosi menapa dampak saking bahayanipun rorkok kesebat, sayangipun piyambakipun sedaya nutup soca kaliyan alasan ingkang kathah, padahal kukus ses saupakara ilmiah sampun kayektosan murugaken sambotenipun selangkung (25) jenes penyakit. 
sesorah-bahasa-jawa-krama-alus-bahayanipun-rokok

Kanca-kanca ingkang kula bektosi, 
Senaosa sampun kathah praturan ingkang dipunmiyosaken ugi sampun kathah trapsila lan awisan ingkang sampun tinulis, kados ta “awisan ngeses wonten panggenan umum”, sayangipun mboten sekedhik ugi utawi kathah para perokok mboten naati trapsila ingkang sampun majeng kesebat, sarehdenten punika, kita sedaya dados warga nagari ingkang sae kalih pradunten badhe kasarasan, sumangga kita sedaya mujudkan sugeng waluya tanpa kukus ses saking salira kita sedaya piyambak. 

Kanca-kanca ingkang kula bektosi, 
Salah satunggal proses ingkang pancen dereng katon wonten penampilan para perokok yaiku pambengan wonten sistem sirkulasi ludira utawi darah, ingkang akhiripun samangkih badhe micu serangan jantung. Hal menika amargi ses anggadahi mapinten-pinten zat kimia ingkang mbebayani tumrap kesihatan. Zat menika antawisipun nggeh kalebet acrolein, ngrupikaken zat cair ingkang mboten arupi, kados aldehyde. Zat menika sekedhik kathahipun ngandung kadar alkohol. Artosipun, acrolein menika sami kaliyan alkohol ingkang cairanipun sampun dipunpundhut. Cairan menika mbebayani sanget kagem kasarasan. 
sesorah-bahasa-jawa-krama-alus-bahayanipun-rokok

Kanca-kanca ingkang kula bektosi, 
Amargi wanci ingkang kewates sanget, kula aturaken matur sembah nuwun dumatheng para panita ingkang sampun nyaosaken wanci dhateng kula kagem ngantosaken sesorah bahasa jawa krama alus kanthi irah-irah bahayanipun rokok menika kewau. Mugi-mugi wonten dinten bebas sata sedunia menika, kita sedaya badhe langkung nggandrungi salira kita sedaya piyambak kaliyan dipunmiwiti saking maluyakaken salira piyambak.

Mekaten ingkang kula aturaken wonten kasempatan menika, mugi sesorah bahasa jawa krama alus menika saged migunani tumrap kita sedaya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Sesorah Bahasa Jawa Krama Alus Bahayanipun Rokok

0 komentar:

Posting Komentar