Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

22.5.15

Pidato Perpisahan Versi Bahasa Jawa

Meskipun pada kesempatan sebelumnya sesorah jawa telah membagikan contoh pidato perpisahan versi bahasa jawa, namun kali ini kami akan membagikan sebuah contoh pidato bahasa jawa dikhususkan untuk Sekolah Menengah Atas atau SMA. 

Pembukaan atau atur pambagya pidato bisa kita simak pada naskah pidato tema pendidikan

Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha kanca-kanca ingkang tak tresnani,
Alhamdulillah kedah kita kunjukaken raos puji lan syukur kita awit saking Kawelasan Alllah SWT kita sedaya saged lulus saking pawiyatan SMA Negeri 1 Blora menika. Dinten ujian ingkang ngastakaken sanget sakmenika rampung sampun. Kita sedaya lulus! Kita sedaya sanes putra SMA malih! Kita sedaya badhe mangker saking sekolah SMA Negeri 1 Blora ingkang kita tresnani menika. 

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Saben-saben pepanggihan mesti wonten perpisahan. Kathah saking kita sedaya temru enggal kepanggih ugi rencangan akrab kala sekolah wonten SMA Negeri 1 Blora mriki. Mbokmenawi ugi wonten ingkang sampun rencangan kawit SMP, kawit SD utawi kawit taksih bayi. Saestu sae sanget menawi paseduluran ingkang sampun kita sedaya jalin salebetipun tiga taun menika saged nguwawi salaminipun. Sabadhe mboten tergoyahkan dening punapa kemawon. 
pidato-perpisahan-bahasa-jawa

Ananging kedah kita mangertosi ugi menawi sadherek sengan tindakipun kesugengan kita sedaya, sadherek kaliyan rawuhipun hal hal enggal kados kuliah, nyambut damel, krama, kalih sadherek kaliyan rawuhipun priyantun priyantun enggal, rencang enggal, pisahan pancen dados salah satunggaling hal ingkang lumrah kedadosan. Mbokmenawi antawis kita sedaya wonten ingkang rumaos semangat ngalami pisahan amargi ingkang panjenenganipun tengga salebetipun menika yaiku hal hal enggal ingkang kemriksa langkung ngrenakaken dipunbanding hal-hal teng mriki ingkang malehaken sanget. Ananging kedah kita mangertosi ugi bilih wonten sisi ingkang benten, enten ugi ingkang rumaos sekel sanget amargi sampun ngalami kathah hal ngrenakaken teng mriki ugi ebo kathahipun kenangan ingkang sampun kelampah. 
pidato-perpisahan-bahasa-jawa

Rencang rencang ingkang kula gandrungi, sadereng kita sedaya telat anggenipun ngemuti menawi wanci mboten saged diputer balek kondur ugi sadereng kita sedaya nggetuni amargi sampun nyiak-nyiakaken masa SMA kita sedaya tanpa ngalami setunggala hal pangaos. Mila ngastaa pengalaman sakathah kathahipun! 

Kedah kita sedaya pajengaken punapa ingkang kersa kita tumindakaken. Kedah kita tembungaken punapa ingkang kersa kita ngendikakaken. Kedah kita tembungaken dhateng guru ingkang kelebeten mucal kagem langkung ngeca-eca. Kedah ugi kita tembungaken dhateng kanca ingkang panjenengan gandrungi menawi panjenengan pancen tresna!! 

Semanten pidato perpisahan versi bahasa jawa ingkang kawula aturaken. Katah kelepatanipun nyuwun pangapunten. (Atur panutup yang juga bisa kita simak pada sesorah bahasa jawa tentang pramuka).

Demikian sebuah contoh pidato perpisahan untuk SMA kelas 12, Semoga contoh pidato perpisahan versi bahasa jawa di atas dapat menambah referensi kita dalam membuat naskah pidato perpisahan kelas 6 SD, 9 SMP, maupun 12 SMA.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Perpisahan Versi Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar