Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

8.5.15

Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemah Pramuka

Sesorah.com. Setelah tadi kita sempat membaca sesorah bahasa jawa tentang pramuka, berikutnya kita akan sedikit berbagi mengenai pidato bahasa jawa tentang kemah pramuka. Kemah memang menjadi salah satu agenda kepramukaan yang cukup memberikan tantangan dan hiburan tersendiri bagi para anggota. Dimana dalam waktu tertentu bisa dua hingga tiga hari seluruh anggota kepramukaan mengikuti acara menginap di suatu tempat dengan mendirikan tenda. Pada acara ini biasanya kita diuji dengan segala kemampuan dan ketrampilan terkait kepramukaan yang tentunya telah kita dapatkan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Untuk itu mari kita simak bersama contoh pidato bahasa jawa di bawah ini.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dumatheng ngarsanipun bapak-ibu pembimbing ingkang kinurmatan, saha kanca-kanca anggota kepramukaan ingkang kula tresnani.

Sakderengipun sumangga puji lan syukur tansah kita aturaken dumatheng ngarsa dalem Allah SWT, awit saking kemirahanipun kita sedaya saged nderek kegiatan kemah ing kasempatan menika.
Keparenga kula matur sekedik wonten ngarsa panjenengan sami babagan kemah pramuka ingkang nembe kita lampahi menika.
pidato-bahasa-jawa-tentang-kemah-pramuka
Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 9 SMP
Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Kegiatan kemah ingkang nembe kita lampahi ing salebeting tigang ndinten kawiwit dinten jumat kapengker dumugi dinten minggu samangkih sejatosipun anggadahi manfangat ingang sanged wigati tumrap kula panjenengan sedaya. Pidato bahasa jawa tentang kemah pramuka, sinoso kegiatan kemah menika nembe kalampah satunggal dinten ananging kula pribadi ugi kanca-kanca sedaya temtunipun sampun angraosaken pripun gesang piyambak tanpa tumut tiyang sepuh wonten ndalem.

Kita sedaya ingkang biyasanipun menawi badhe ngunjuk lan nedha kantun mendet amargi sampun kacepak wonten ing meja, saestu wonten kegiatan kemah menika kita kedah masak piyambak konjuk ngunjuk lan nedha. Piring kang biasanipun kantun kita gletakaken wonten pundi anggenipun nedha, saestu wonten mriki kita kedah isah-isah piyambak. Mugi kabiyasan menika saged kita biasaaken dumugi wonten ing griya piyambak-piyambak.
pidato-bahasa-jawa-tentang-kemah-pramuka
Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan
Kanthi kegiatan kemah menika mugi kita sedaya anggadahi ketrampilan uga kemandirian ingkang langkung sae tinimbang sakderengipun. Kanthi mekaten, sinaosa acara kemah sampun paripurna samangkih kita saged mbiasakaken gesang kanthi mandiri ugo ngenteng-ngentengi beban tiyang sepuh kita sedaya.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,
Mbok bilih namung semanten atur saking kula. Katah lepat atur lan kirang trapsila ing manah panjenengan sedaya saestu kula namung saged nyadong agungeng pangapunten.

Kula ahiri, Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga salah satu contoh pidato bahasa jawa tentang kemah pramuka di atas dapat menambah kosakata kita dalam belajara bahasa jawa khususnya dalam belajar menyampaikan sebuah pidato baik dalam rangka peringatan hari nasional maupun dalam acara lain seperti dalam lingkungan tempat tinggal kita.Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemah Pramuka

0 komentar:

Posting Komentar