Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

28.5.15

Pidato Bahasa Jawa Khotmil Qur'an

Khotmil Qur’an dalam bahasa jawa juga disebut dengan Khataman Qur’an merupakan suatu prosesi acara yang dilaksanakan setelah seorang santri berhasil menyelesaikan belajar Al Qur’an 30 Juz, baik sekedar belajar membaca ataupun dalam tingkat tinggi belajar menghafal. Di bawah ini contoh pidato bahasa jawa khotmil Qur’an sebagai sambutan panitia pelaksana semoga dapat menjadikan gambaran dalam menyampaikan pidato bahasa jawa khususnya sambutan panitia. Seperti biasa mukadimah dan pembukaan pidato dapat kita ambil dari Pidato bahasa jawa sambutan panitia Nuzulul Qur'an.

Sagung para rawuh ingkang minulya,
Minangka panawung kridha utawi panitia ingkang kajibah ngawontenaken Khotmil Qur’an menika kula ngambali atur sugeng rawuh dhupateng Bapak-Ibu wali santri saha sederek para lenggah sedaya, keiring atur ingkang tanpa pepindhan. Kejawi awit saking kerawuhan panjenengan sami, kula amakili sedaya panawung kridha ngaturaken agungeng panuwun awit saking pambiyantu tumrap kaleksananipun Khotam Al Qur’an wonten menika wekdal. Atur panuwun ugi kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak K.H. Ashari Atta ingkang sampun kerpareng paring idi pangalilah dalemipun minangka ajangeng pepanggihan menika. Mugi sedaya amal kesaenan Bapak-Ibu saha para rawuh sedaya angsal lelintu ingkang langkung ageng saking Gusti Alloh SAW.
pidato-bahasa-jawa-khotmil-quran

Kaping kalihipun kula ugi ngaturaken sugeng dumatheng sedaya para santri ingkang wonten ndalu menika nderek Khatam Al Qur’an. Mugi ngelmu ingkang sampun sampeyan sedaya pikantuk saged dados gujenganing gesang tumrap pribadi piyambak, tiyang sepuh kekalih, saha sesami menungsa, agama, lan negari.

Sagung para rawuh rahimakumullah,
Mboten kesupen kula supados woting atur sedaya panawung kridha adicara menika nyuwun agungeng pangapunten mbok bilih anggenipun nyepaki saha nyiapaken kagem lampahipun adicara menika tasih kathah kalepatan saha kekiranganipun.

Mekaten sekedik atur ingkang saged kula aturaken, kathah kalepatan saha kirang nujuprana wonten penggalih panjenengan sami, saestu nyuwun agungeng pangapunten.

Sebagai penutup yang lengkap termasuk salam kita bisa sesuaikan dengan sesorah bahasa jawa peringatan hari kemerdekaan. Semoga pidato bahasa jawa Khotmil Qur’an di atas bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share ya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Khotmil Qur'an

0 komentar:

Posting Komentar