Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

27.5.15

Pidato Bahasa Jawa Kebersihan Lingkungan Kelas

Pendidikan di sekolah memang sangat penting bagi masa depan para peserta didik maupun bagi keluarga, masyarakat dan negara. Tak heran jika pada saat ini pendidikan menjadi faktor utama yang banyak diusahakan seseorang demi mendapatkan keberhasilan nya. di bawah ini kami sampaikan salah satu pidato pendidikan yang terangkum dalam halaman berjudul pidato bahasa jawa kebersihan kelas.

Pembukaan pada kesempatan kali ini bisa kita ambilkan dari contoh pidato hari kartini bahasa jawa.

Kanca-kanca ingkang kula tresnani,
Keparing kula matur wonten ngarsa panjenengan sami babagan kebersihan lingkungan kelas, Supaya kelas kita sedaya ketingal resik, siswa saged nderek njagi keresikan kelas kaliyan cara mboten mbucal sampah sak senenge dewe, kejawi punika siswa ugi saged tumut mendheti sampah ingkang berserakan uga mbucal ing papanipun utawi tong sampah ingkang sampun dicawisake supados mboten wonten sampah ingkang berserakan wonten ing lingkungan sekolah kita menika. Sanesipun, kita sedaya ugi mboten angsal ngorek-orek tembok uga bangku ingkang ngrupikaken pirantos pansinaon, kaliyan mekaten, bangku uga tembok badhe tetap ketingal resik tanpa enten coretan ingkang dipundamel dening siswa uga siswi. Siswa uga siswi ugi diwantu-wantu nyawisaken pirantos pirantos keresikan, kados sapu, sulak, keset, uga sanesipun. Amargi menawi mlebeti musim jawah lan wonten kelas punika mboten dicawis keset mila biyasanipun kelas punika dados reged sanget. 
pidato-bahasa-jawa-kebersihan-lingkungan-kelas

Kanca-kanca ingkang bagya mulya,
Hal ingkang paling wigati konjuk saben siswa uga siswi lebet kagem njagi keresikan kelas utawa menjaga kebersihan lingkungan kelas yaiku, kelingan badan masing-masing konjuk njagi keresikan kelas kajengen kelas tetap lebet kawontenan resik uga nyaman konjuk proses pasinaon kita. 

Kita dados tiyang ingkang manggen ing kelas Temtu kemawon mboten kersa menawi kelas kita reged, kumuh, uga kebak kaliyan sampah. Kejaba punika, sampah ingkang asring kita sedaya bucal sak senenge dewe saged ngregeti lan ngrusak lingkungan sekitar kita. Konjuk nyiptakake lingkungan kelas uga sekolah ingkang resik, saras, uga sae langkung wigati bilih kita sedaya numindakake kebiyasaan kados punika: 

  1. Kita sedaya kedah nggadhahi pepinginan saimi-sami njagi keresikan kelas/ kebersihan lingkungan kelas uga sekolah. 
  2. Nglakoni jejibahan piket ing saben dintenipun ugi kedah ngresikaken kelas uga lingkungan sekitar kelas kita. 
  3. Kita sedaya kedah mbucal sampah wonten ing panggenipun. 
  4. Ngawontenaken program lomba, kerjabakti utawi gotong royong konjuk ngresiki pekarangan sae ngajeng menapa wingking sekolahan supados langkung asri menawi kita tingali.

pidato-bahasa-jawa-kebersihan-lingkungan-kelas
Kanca-kanca ingkang bagya mulya,
Menawi sekawan tumindak ingkang sampun kula aturaken menika kita lampahi sesarengan, saestu pepengin kagem anggadahi sekolah ingkang asri, resik, lan sehat saged kita wujudtaken. Kejawi ketingalan eco ugi saged murugaken timbulipun macem-macem sesakit. 

Mekaten atur kula ing enjing menika, mugi saged ndadosna pamriksa tumrap kula lan panjenengan sedaya. Kathah lepat aturipun nyuwun pangapunten.

Untuk kata-kata atau kalimat penutup dalam contoh pidato di atas dapat kita ambil dari Pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9 SMP. Semoga pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan kelas tersebut dapat memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Kebersihan Lingkungan Kelas

0 komentar:

Posting Komentar