Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

26.5.15

Pidato Bahasa Jawa Cinta Damai

Cinta damai harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing sejak dini, hal ini pula yang akan disampaikan dalam pidato bahasa jawa cinta damai pada halaman ini. Meskipun kelihatannya sangat sepele dan hal yang jarang diperbincangkan orang, namun cinta damai akan menumbuhkan sifat kebersamaan, kekompakan, persahabatan, dan persatuan bangsa indonesia tercinta. Guna mewujudkan kedamaian di lingkungan pendidikan atau sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkung yang lebih luas yakni bangsa negara memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Salah satu cara untuk mewujudkan perdamaian adalah dengan mengutamakan pendidikan karakter. Bagaimana pidato cinta damai yang dikemas menggunakan bahasa jawa? Langsung saja kita simak di bawah ini.

(Untuk pembukaan dalam pidato cinta damai menggunakan bahasa jawa dapat kita simak pada Pidato Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Bahasa Jawa)

Pidato bahasa jawa cinta damai

naskah-pidato-bahasa-jawa-cinta-damai
Bapak ibu ingkang minulya,
Sekolah yaiku lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dituangaken lebet kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil. 

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken aos-aos ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku aos tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”

Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun. 

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Tiyang sepuh nggadhahi sabenan ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Kathahipun tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken sinyal dhateng tiyang sepuh menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran salebet pananeman aos tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman raos tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami. 
naskah-pidato-bahasa-jawa-cinta-damai

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipunawiti kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kaliyan kanca uga tiyang benten. Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake  kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes. 

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi. Asring ngemutaken anak lebet dolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah bersikap sportif, anak kedah kompak kerjasama, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman. 
naskah-pidato-bahasa-jawa-cinta-damai

Bapak ibu ingang sinuba ing pakurmatan,
Kaliyan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak kawit dini babagan wigatinipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Uga nalika dewasa samangkih anak badhe ngelingi menawi mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk saben ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula ngemutaken dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita kedah langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap lare-lare kita sedaya. Mekaten sekedik atur kula wonten enjing menika mugi dados pamriksa tumrap kita sedaya.

Penutup dalam pidato cinta damai bahasa jawa bisa kita ambil dari Pidato Bahasa Jawa Menyambut Bulan Puasa.

Semoga dengan tambahan koleksi pidato di atas kita akan lebih luas dalam mencari referensi serta bahan guna belajar bahasa jawa serta dalam berpidato. Terakhir semoga pidato bahasa jawa cinta damai di atas dapat bermanfaat bagi kita semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Cinta Damai

0 komentar:

Posting Komentar