Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

26.5.15

Pidato Bahasa Jawa Berbakti Pada Orang Tua

Berbakti pada orang tua baik pada ibu maupun ayah merupakan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan besar bagi setiap orang. Pidato bahasa jawa berbakti pada orang tua di bawah ini akan membahas mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana pidato yang biasa disampaikan dalam bahasa arab dan indonesia dikemas dalam bahasa jawa? Mari langsung saja kita simak di bawah ini. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa pembukaan pidato bisa kita salin dari Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan.

Berbakti kepada orang tua


pidato-bahasa-jawa-berbakti-pada-orang-tua
Kaum muslimin rahimakumullah,
Salah satunggal ibadah ing ageng lebet agami islam saksampune mentauhidkan alloh yaiku birrul walidain utawi mbektos dhateng tiyang sepuh. Menawi wonten kesempatan saderengipun sampun dipunrembag panjang wiyar babagan “kewajiban anak majeng tiyang sepuh”, wonten pidato bahasa jawa berbakti pada orang tua menika badhe langkung dipretelaken ing pangrembagan kutamen ingkang badhe satiyang anak angsalaken menawi ngebaki kewajibanipun kesebat. Birrul walidain ngrupikaken wucalan islam ingkang inggil uga muliya. Birrul walidain utawi berbakti pada orang tua dados pondasi uga asas satiyang muslim kagem ngraih ridho gusti Alloh.

Sagung para rawuh ingkang dimulyakaken dening Alloh.
Sinaosa sampun jelas bilih “bebakti kepada orang tua” menika salah satunggal ibadah ingkang ageng nanging keyektosan wonten kala menika kathah para anak ingkang sampun ngesupenaken kewajiban birrul walidain dhateng tiyang sepuhipun. Akhiripun pandamel durhaka dhateng tiyang sepuh cekap mrihatosaken. Menawi kedah nglintokaken, sinten ingkang kedah kita sedaya klintokaken? Napa keluarga, tangga, panggen anak sekolah utawi kanca ingkang klintu, ingkang pertela fenomena durhakanipun satiyang anak niki kedah dipunkencengaken. Ing antawis bentuk pangencengan kesebat yaiku kita sedaya ngupados mengkaji utawi melajari wangsul kutamen birrul walidain majeng tiyang sepuh lajeng kita sedaya amalaken uga mucalaken dhateng tiyang-tiyang disekitar kita sedaya.

Sagung para rawuh ingkang dimulyakaken Alloh,
Kajawi birrul walidain utawi cara indonesianupun “berbakti pada orang tua” ngrupikaken kewajiban kunjuk saben muslim utawi muslimah, birrul walidain nggadhahi kathah kutamen ing lebet islam. Menawi kita sedaya duduk uga waca, kathah kepajaran sae punika lebet al quran kersaa hadist ingkang katur dening rasululloh sholallohu’alaihi wa salla dhateng kita sedaya babagan kutamen birrul walidain ing lebet islam. Ing antawis kutamen kesebat yaiku:

Dadosaken panjangipun yuswa uga ngatahaken rejeki kita

Lebet setunggal hadist, rasululloh sholallohu’alaihi wa sallam nate ngaturaken babagan menika ingkang artosipun cara jawa nipun kirang langkung mekaten: 
“saking anas bin malik piyambakipun wicanten, rosululloh bersabda. Sapa wong kang sing mengenke kanggo didawakne umur kanggone lan ditambah rejekine, mula mbektio marang kepindo wong tuwane mawa nyambung paseduluran.” (HR. Ahmad)
pidato-bahasa-jawa-berbakti-pada-orang-tua

Ngicalaken bencana uga kecupetan

Sedaya tiyang temtu kemawon nate ngraosaken ingkang naminipun bencana uga kecupetan ing gesang, kasisahan mawi masalah ingkang datheng silih nggantos tida kendel. Lebet setunggal hadits ingkang diriwayatkan dening imam al-bukhori uga imam muslim saking abdulloh ibnu umar ingkang nyeriosaken babagan kisah 3 tiyang ingkang terjebak ing lebet gua. Ing antawis 3 tiyang kesebat enten setunggal tiyang ingkang tawassul kaliyan birrul walidainnya dhateng tiyang sepuhipun.

Satiyang saking piyambake sedaya wicanten ingkang cara jawa nipun kirang langkung mekaten: “duh gusti Alloh , kula nggadhahi tiyang sepuh ingkang sampun tuwa mawi lajeng umuripun uga kula mboten nate nyukani inum dhateng sintena kemawon sadereng kekalihipun, sae dhateng keluarga utawi tiyang sanes. Lajeng ing mukawis dinten sanget tebiha kula madosi kajeng ingkang dipunpangangkah yaiku gegodongan konjuk tedhan ingon-ingon. Kula dereng mantuk sakderenge kaping kalih tiyang sepuh kula sare. Salajengipun kula terus ngabrit benteran konjuk kekalihipun uga nalika kekalihipun kula panggihi jebulna sampun sare. Kula mboten nangekaken piyambake sedaya utawia nyukakaken benteran dhateng sinten kemawon sadereng kekalihipun, sae ing keluarga utawi sanesipun. Lajeng kula tetap lebet kawontenan nengga piyambake sedaya wungu kanthi gelas punika tetap ugi ing tangan kula, tumeka isuk, anak-anak alit ugi sami nangis amargi luwe saweg piyambake sedaya wonten ing celak kaliyan suku kula. Salajengipun saksampune kekalih tiyang sepuh kula wungu lajeng piyambake sedaya inum inumanipun. Duh gusti Alloh , menawi kula nyambut damelaken ingkang samekaten punika kaliyan pangangkah leres-leres ngarep ridho panjengenan, mila gampangaken kangelan ingkang saweg kita sedaya majengi saking sela ageng ingkang menutupi niki.” Watu gede punika dumadakan mbikak sekedhik.

Saking potongan hadits kesebat pertela menawi birrul walidain utawi “berbakti pada orang tua” sanguh dados pirantos tawassul dhateng Alloh subhanahuwata’ala konjuk ngicalaken samukawis bencana ingkang nerpa kita sedaya.

Sebab mustajab e donga.

pidato-bahasa-jawa-berbakti-pada-orang-tua
Saking umar bin khoththob wicanten, kula mireng rosululloh sholallhu’alaihi wa sallam nate bersabda ingkang artosipun; 
“Arep teka marang siro uwais bin ‘amir bareng rombongan musafir saka negeri yaman sing asale saka daerah murod banjur manggon ana daerah qorn. Dheweke diuji saka Alloh karo lelara kusta ing awake banjur mari kajaba kari bekas sakgedene dirham neng awake. Dheweke nduweni simbok lan mbekti banget marang piyambake. Sakupamane dheweke nyupata jero dongane temtu gusti alloh ta’ala ngabulake. Yen siro bisa supaya dheweke nyuwunake pangapura marang gusti alloh kanggo siro, mula njaluko.” (HR. Muslim)

Sagung kaum muslimin rahimakumullah,
Tigang prekawis wonten ing nginggil namun sekedik kemawon saking kutamen birrul walidain “berbakti pada orang tua”. Mila saking menika wonten pidato bahasa jawa berbakti pada orang tua menika kula ngemutaken dumateng pribadi kula piyambak ugi panjenengan sedaya nglampahi birrul walidain saksae-saenipun. Mugi Alloh ta’ala paring pitedah saha kekiatan dumatheng kita sedaya. Amin. Cekap mekaten atur menika, mugi saged dadosa pramiksa tumrap kula panjenengan sedaya.

Demikian penyampaian pidato berbakti kepada orang tua dalam bahasa jawa. Sebagai penutup kita bisa memilih dari berbagai contoh pidato bahasa jawa keagamaan. Akhir kalimat semoga pidato bahasa jawa berbakti kepada orang tua di atas dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Berbakti Pada Orang Tua

1 komentar: