Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

21.5.15

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan

Sesorah jawa kali ini akan membagikan sebuah contoh pidato bahasa jawa tema keagamaan. Meskipun dalam contoh bahasa jawa di bawah ini masih jauh dari kesempurnaan namun besar harapan kami semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai referensi dalam menyusun sesorah jawa baik dalam bidang keagamaan maupun yang lainnya seperti tema pendidikan, kesehatan, lingkungan, narkoba, peringatan hari kemerdekaan, peringatan hari guru, dan lain sebagainya.

Sebagai pembukaan awal, kita bisa membuka kembali contoh pidato bahasa jawa sambutan panitia nuzulul qur'a.

Sagung para rawuh ingkang minulya,
Sedaya priyantun temtu kemawon anggadahi pengarep-arep bagya dunia ugi akhirat, ananging kagem nempuh margi bagya mulya mboten namung saget kita lakoni kanthi ngeca-eca, rena-rena, utawa leha-leha, napa malih numindake hal ingkang nglanggar syariat Islam, ananging kedah ditempuh kaliyan margi Ibadah ingkang dipuntumindakaken sami kaliyan ingkang ditemtoaken dening Allah, sae lebet Al-quran lan sunnah rasul. Mila menika kita sedaya kedah optimal kagem nglampahi syariat-syariat Islam. Ugi kita sedaya ngupados nebihi saking samukawis ingkang menyimpang saking syariat Islam.
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan 

Sagung para rawuh ingkang Rahimakumullah,
Kita sedaya sampun emut ugi mriksani, bilih Allah nyiptake menungsa namunga sasoca-soca kagem ibadh dhateng dumatheng Allah SWT, saupakara kasinggihan ugi ikhlas. Sayangipun gandrung setunggalewu gandrung wonten sakageman menungsa ingkang lebet sugengipun menyimpang saking syariat Islam.

Piyambakipun sedaya rumaos males ngibadah dhateng Allah. Malah uga kala-kala sakageme dewe anggene ngibadah dhateng Allah. Piyambakipun sedaya ngupadi tujuan ingkang klintu, teng samping ngupadi Ridha Allah ugi piyambakipun sedaya kersa ngupadi keridhaan saking manungsa sanes, kersa disanjung, dipuji, kalih kersa panjenenganipun dados priyantun ingkang terkenal samukawis. Menawi hal sak-werni menika wonten salira priyantun ngapitadosan, mila kita sedaya kedah saenggalipun emut ugi mriksani , menawi menungsa ngibadah menika sasoca-soca kedah murni ugi ditujukaken datheng ridha Allah SWT.
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan 

Panjenengan sami mangertosi, bilih ibadah ingkang katampi dening Allah namunga sasoca ngarep-arep Ridha-Ipun ugi kedah didasari kaliyan raos ikhlas wonten ing manah. Ikhlas nduwe artos numindakaken kesaen namung ngupadi ridha Allah ugi sami kaliyan syariat islam. Ibadah ingkang dipuntumindakaken mboten didasari kaliyan ikhlas, mila badhe sia-sia kemawon.

Sagung kaum muslimin wal muslimat ingkang kinurmatan,
Nglampahi ibadah ingkang didasari kaliyan penggalih ingkang ikhlas yaiku nyambut damelaken samukawis kesaen ingkang mboten kersa dipunpriksa, kapriksan, napa malih dipamerke dhateng priyantun benten. Mila saking menika sumangga kita sedaya nebihaken pandamel riya amargi pandamel kesebat saged ngilangke amalan kesaenan kita sedaya ingkang ndadosaken sia-sia kemawon. Lebet saking menika Nabi saw. Bersabda ingkang cara jawinipun kirang lakung mekaten:
“3 tanda kanggo wong-wong ingkang riya, yaiku: (1) lumuh tembe nembe piyambakan, (2) sanget tangkas/ngungkuk teng majengan kathah wong (3) amal ibadahe mundak yen dipuji (4) mandhap ibadah yen dicela wong liya.
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan 

Sagung kaum muslimin wal muslimat ingkang kinurmatan,
Menggah ing ingkang dipunnyambut damelaken ugi sedayanipun punika sae-sae ananging wonten raos riya, mila pikantukipun namung sia-sia. Mila menika sumanggaa kita sedaya merenung mawi koreksi salira piyambak-piyambak menapa salebetipun menika penggalih kita sedaya wonten sifat riya? menawi wonten mila saenggalipun kagem dihapus, kersanipun samukawis kesaen ingkang kita sedaya tumindakaken angsal ganjaran saking Allah SWT.

Mekatena ingkang saged kita aturaken, kaliyan pengarep-arep kersanipun samukawis kesaen kita sedaya katampi dening Allah SWT. Mugi-mugi ugi kita sedaya ditebihaken saking sifat riya ingkang nduwe akibat ngrisak amal kesaenan.

Penutup juga bisa disampaikan sebagaimana contoh yang telah kita berikan pada naskah pidato bahasa jawa tema pendidikan Semoga contoh pidato bahasa jawa tema keagamaan di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Keagamaan

0 komentar:

Posting Komentar