Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

20.5.15

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia Halal Bihalal

Acara halal bihalal dalam tradisi umat islam dilakukan pada bulan syawal tepat setelah lebaran. Pada acara tersebut tentu saja terdapat panitia yang bertugas untuk mempersiapkan acara tersebut. Salah satu contoh pidato bahasa jawa sambutan panitia halal bihalal di bawah ini mungking bisa kita jadikan sebagai referensi apabila sewaktu-waku kita ditunjuk menjadi panitia acara halal bihalal.

Assalamu'alaikum warahmautullahi wabarokatuh
Alhamdulillahi rabbil alamin, wash shalatu was salamu' alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in amma ba'du .

Dumateng ngarsanipun para rawuh ingkang minulya,
Alhamdulillah sumangga puji lan syukur kita aturaken dumatheng Allah SWT, awit saking kewelasan-Ipun kita sedaya keparing kasempaten makempal wonten menika papan kanthi saperlu ngawontenaken acara syawalan utawi acara halal bihalal menika.
 
contoh-pidato-bahasa-jawa-sambutan-panitia-halal-bihalal
contoh-pidato-bahasa-jawa-sambutan-panitia-halal-bihalal

Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dematheng nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sohabat, saha para penderek kalebet kula sedaya.

Sagung para rawuh Rahimakumullah,
Sepisan, kita ngaturaken agungeng panuwun awit saking kerawuhan panjenengan sedaya. Mugi niat ikhlas panjenengan sedaya tindak saking griya dumugi ing papan menika kecatet dados satunggaling amal kesaenan datheng Allah SWT.

Dados umat Islam sampun saprayoginipun kita sedaya anggadahi sifat welas saha asih tumrap sesami, khususipun majeng sesami muslim ugi muslimah, ingkang sampun temtu lebet kesugengan sabendinten anggadahi raos khliaf, klintu ugi dosa satunggal lan satunggale.  Mila saking menika lebet kesempatan halal bihalal menika kita sami ngajak para rawuh, kagem paring pangapunten satunggal saha satunggalipun, mbikak penggalih kaliyan raos sabar, inggil ridha Allah nyuwun apunten ugi pangapunten kalepatan teng antawis kita sedaya sae disengaja utawi mboten disengaja.

Wonten kesempatan menika ugi badhe diisi siraman rohani “Hikmahipun Halal Bihalal” konjuk dening bapak Kyai  Fazirudin saking Kanggotan, Pleret, Batul, Yogyakarta. Saderengipun saestu kita aturaken agungeng sembah nuwun inggil kecaosan bapak kagem rawuh ugi nyaosaken ceramah dhateng majelis menika.
contoh-pidato-bahasa-jawa-sambutan-panitia-halal-bihalal
contoh-pidato-bahasa-jawa-sambutan-panitia-halal-bihalal

Sela adalem pribadi ugi sela adalem panitia, kita lebet kesempatan menika ugi  nyuwun agungeng pangapunten menawi wonten samukawis salebetipun menika ingkang kirang nujuprana ing penggalih para rawuh. Mugi-mugi Allah paring pangapunten dosa ugi kalepatan kita sedaya sedaya ugi nyaosaken kekiyatan miyos ugi bathin.Amin.

Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Meskipun sangat jauh dari kesempurnaan, Semoga contoh pidato bahasa jawa sambutan panitia halal bihalal di atas dapat bermanfaat bagi para pembaca semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Contoh Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia Halal Bihalal

2 komentar: