Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

22.4.15

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Pasrah Unjukan Saha Lampiran

Sumangga kula aturu maos satunggaling contoh pidato bahasa jawa singkat pasrah unjukan saha lampiran wonten ing ngandap menika. Ananging sakderengipun mbok bilih kathan atur ingkang kirang trapsila saha kirang nujuprana wonten penggalih panjenengan sami saestu kula nyuwun agungeng samodra pangaksami.

Pembukanaan contoh pidato bahasa jawa singkat pasrah unjukan saha lampiran.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil’alamin, washho-laatu wassa laamu ‘ala asysyrofil ambiyaa-i wal mursaliina wa’ala aalihi wa askhaabihi ajma’in.

Asyhadu anlaa ilaaha ilallohu wahdahu laa sarii kallah, wa ashadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholi’ala mukhammad, wa’ala ali mukhammad, amma ba’du.
Nuwun!

Isi wonten contoh pidato bahasa jawa singkat pasrah unjukan saha lampiran.
Keparing kula minangkani dhawuh timbalanipun ingkang kagungan dalem, bilih sepisan Bapak Hardi Wiyono ngambali atur sugeng rawuh saha ngaturaken agenging panuwun awit saking kerawuhan panjenengan sedaya, mugia menika wau dados chatetan kesaenan lan pikantuk lelintu nugraha ingkang matumpa-tumpa saking ngarsanipun Allah SWT.
contoh-pidato-bahasa-jawa-singkat-pasrah-unjukan-saha-lampiran

Salajengipun, wonten ngarsa panjenengan sami sampun kaladosan unjukan saha lampiranipun ingkang sampun prasaja, mila menika kersaa bapak-bapak para lenggah sedaya nanggapi, ngresepi, kanthi kaunjuk saha kadhahar kanthi merdika tuwin gembiraning manah.

Ananging sakderengipun supados wonten barokah saha mumpangatipun, sumangga sedayanipun ndedonga sareng-sareng kula dherekaken:

"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar"
contoh-pidato-bahasa-jawa-singkat-pasrah-unjukan-saha-lampiran

Penutup ing contoh pidato bahasa jawa singkat pasrah unjukan saha lampiran
Wasana sumangga katur, sedaya kalepatan kula tansah nyuwun agunging pangaksami.
Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mekaten kewau satunggaling contoh pidato bahasa jawa singkat pasrah unjukan saha lampiran. kathan atur ingkang kirang trapsila saha kirang nujuprana wonten penggalih panjenengan sami saestu kula nyuwun agungeng samodra pangaksama.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Pasrah Unjukan Saha Lampiran

0 komentar:

Posting Komentar